[Dostlar Arasında Karşılıklı Beyitler]

[Bu şiirlerin yer aldığı yazışma Hayrettin Karaman ve dostları arasında Whatsapp uygulaması grubunda Nisan 2020'de yapılmıştır.]

Zâlim yine bir zulme giriftâr olur âhir/
Elbette olur ev yıkanın hânesi vîrân (Ziya Paşa)

Sa’y u gayret eyleme hiç kimsenin berbâdına/
Her duyan la’net okur ta Haşre dek ecdadına


Bu iki beyti [Prof.Dr.] Ahmed Turan Arslan gönderdi, ben de şunu yazdım:

Sa’yü gayret eyle nase hayrolan ef’aline
Bilmez olsun var balıklar Halikın elbet bilir

Hoş sada kalsın semada hep deyince elveda
Defter-i a’male kaydolmuş olur elbet gelir

[Prof.Dr.] Raşid Küçük Kardeşim de şunu yazdı:

Hayreddin Karaman Hocamız geçmiş ulemamızın birçoğu gibi aynı zamanda şairdir. Kendisine hürmet ve muhabbetlerimi sunarken, bu fakirin de gönlüne kendisine arzım şöyle bir dörtlük düştü:

Sözlerin gayret verirken derde düçar olmuşa,
Günlerin geçmiş senin hep hayrilen üstadımız,
Hakka hizmet halka hizmet ömrünün sermayesi,
Böyle gördük böyle bildik böyle kalsın yadınız.


[Nisan 2020]

[Not: “Dert Söyletir” şiir kitabının 2017 baskısından sonra yazılmış ve 2020-Aralık itibariyle henüz basılmamış şiirlerdendir.]