Korona Sınırlamalarına Karşı

(Bilal Kemikli Bey'in, Korona kısıtlamasında bulunanların sıkılmamaları için yaptığı tavsiyeler konuşması üzerine küçük bir katkı.)

Şu dünyada azizim şüphe etme kuvvet imandır
Yeter ki yaran ile ol bir iğne gözü meydandır

Sevenler yalnız olmaz yar ile daim beraberdir
Vücudun ayrı düşmüş geç hayalinde seraserdir

Atalettir sıkan canı sakın boş durma sen dostum
Ve kafidir kitabım bir de varsa secdeye postum

Uzun müddette kalmak var o berzah âleminde hak
O halvetgâh-ı hicranda kolay olsun duâm kalmak

Kulun fi’li olur tedbir ve takdir Rabbimizdendir
Musibetler de O’ndan olmayup esbâbı bizdendir

Kulun Hayri açıp eller niyaz eyler Rahîm Allah
Boyun büktük şifâ senden Hafîz Allah Kerîm Allah

Hayreddin Karaman
[Mart 2020]

[Not: “Dert Söyletir” şiir kitabının 2017 baskısından sonra yazılmış ve 2020-Aralık itibariyle henüz basılmamış şiirlerdendir.]

Necdet Çağıl Dostumuzun Cevabı:

Ne hoş söylersin üstâdım zehî hikmetle irfândır
Nasîbdâr olmayan îmândan elhak ehl-i husrândır

Neden yârân ile hembezm olan ağyâre meyletsin
Asel hâcet bırakmaz milhe zîrâ derde dermandır

Hezârân âferîn ol kim keremkân ehl-i insâfdır
Kim eyler iltifât şol şahsa kim bedhûy ü nâdândır

Sefâsı yok cefâsı çok bu dâr-ı mihnet-efzânın
Buna her kim gönül bağlarsa bil ki aklı noksandır

Cenâb-ı Kâdir-i Mevlâ'dan olsun dâd ü imdâdım
Dirîğ etmez hiç ihsânın dahî yahşî nigehbândır

Necdet Çağıl

20.Mart.2020 - Bursa