Kap Boş İken Çok Ses Çıkar

“Pervaneler şem’a yanar” sessiz gider ma’şûkuna
Sırrın gömer kalbgâhına vasıl olan maksuduna

Kap boş iken çok ses çıkar aldanmayın boş sözlere
Suskun olan âriflerin ifhâmı vardır özlere

Derviş olan toprak olur bassın diye Hak kulları
Mürşid olan açmış olur dervişlere hak yolları

Suret değil hak ölçümüz kaftan asâ göstermelik
İhlas gerek ifnâ gerek şirksiz kulun ister Melik

Viraneler mesken olur kâmil olan çok kullara
Onlar dönüp bakmaz pula girmez kapanmış yollara

Derviş mi çok, has kul mu yok, dersen sezâdır doğrudur
Has kul mükemmil mürşidin olsa biri çağ uğrudur

Hayrî yolun sünnet ola rehber kılan Hakkı bula
Rabbim inâyet eylemiş aşkın verip âciz kula

Hayreddin Karaman
2019 - Bursa

[Not: “Dert Söyletir” şiir kitabının 2017 baskısından sonra yazılmış ve 2020-Aralık itibariyle henüz basılmamış şiirlerdendir.]