Anlar Bizi

Kendi nefsinden sivâya bakmayanlar anlamaz
Kalbi olmuş çerha çerha ârifân anlar bizi

Hubb-i dünyâ kalbini buz eylemişler anlamaz
Âteş-i aşkınla pişmiş pîr olan anlar bizi

Nefsini ma’bûd edenler ruhunu zâyi eder
Hakta fâni onda bâki hîç kalan anlar bizi

Hayriyâ çok söz zarardır Hak sözün vird eyle sen
Bir o sözde sırr-ı meknûnu bulan anlar bizi

Hayreddin Karaman
2019 - Bursa

[Not: “Dert Söyletir” şiir kitabının 2017 baskısından sonra yazılmış ve 2020-Aralık itibariyle henüz basılmamış şiirlerdendir.]