İslamın Şartları ve Oruç Şiiri

Rabbim sana şükürler bize İslam’ı verdin
Önümüze lütfunla sayısız nimet serdin
İman varsa yeri yok ye’sin tasanın derdin
Kâmil insan olmaya Müslüman olmak yeter

Savım salât hac zekat kelime-i şehadet
İslam’ın beş şartı der bunca hadis ve âyet
Bu şarta bağlı olmuş rıza cemal ve cennet
Bir de sünneti rehber olarak almak yeter

Biz şükürden aciziz işte boynumuz bükük
Senin affın rahmetin günahımızdan büyük
Lutfeyledin üç aylar rahmet ayını gördük
Bu rahmet deryasına soyunup dalmak yeter

Nefsimizi yarattın o bizim özümüzdür
“Kalû bel┠ezelde verilmiş sözümüzdür
Namazla seni anmak aydınlık gözümüzdür
En büyük mutluluğu kullukta bulmak yeter

Nefsimin ruha bakan penceresini açtım
Oruçluyum mutluyum halbuki susuz açtım
Fânîden kurtuldukça Bâqî olana kaçtım
Yemek içmek yerine huzurda kalmak yeter

Nefis fâni olunca huzura açlık başlar
Huzur sevinci olur gözden dökülen yaşlar
Mâsivâdan huzura göç edelim kardaşlar
Bu mutlu göç yolunda sararıp solmak yeter

Hayreddin Karaman
[2019 Yılında Yazılmıştır]

[Not: “Dert Söyletir” şiir kitabının 2017 baskısından sonra yazılmış ve 2020-Aralık itibariyle henüz basılmamış şiirlerdendir.]