[Sultan Birinci Abdülhamid Han'ın Hücre-i Saâdet'e Nakşedilen Şiiri ve Tercümesi]Alındığı kaynağa (Mir’âtu’l-Harameyn) göre bu kasideyi Sultan Birinci Abdülhamid Han hicrî 1191 yılında yazmış, onun ihlas ve samimi mahabbeti bereketiyle bu kaside, Efendimizin (s.a.) hücre-i saâdetini kuşatan maksureye nakşedilmiştir. Ben de aynı vezinde çevirmeye çalıştım (müstef’ılun feilun(fâilun)…

Sensin Efendisi her aşkınla can bulanın
Tutsan n’olur elimi terkeyledim kalanın

Sen hak yolun nurusun ey güzeller güzeli
Sensin bize dayanak sensin cömertlik eli

Sensin bizim ulumuz yardım senin sıfatın
Saptırmadın halkını Hâdî senin bir adın

Mahmud olur makamı hakkıyla hamd edenin
Doğmaz doğurmaz olan bahşetti, oldu senin

Parmakların arası olmuş akan bir nehir
Kanmış suya leşkerin Hak’tan gelirse gelir

Düşsem dara gerilip sensin benim güvenim
İsmin anar dururum Ey tek Efendim benim

Lutfun benim emelim kaydıkça hep ayağım
Senden şefâat diler kıtmîrinim, tek bağım

(Tevessülden sonra Rabbine niyaza başlıyor)

Hoşnutluğun kuluna olsun ebed ne olur!
Kuldan kusur oluyor affet meded ne olur

Tekmil günahlarımı örten bağış dilerim
Bir tek senin kulunum bir tek kapın bilirim

Sırrın olan göğe hem en yükseğe ulaşan
Seçkin kulun aracı olsun dedim yüce şan

Sensin O’nun Hâlikı her dem güzel yaratan
Bulmaz cihan içinde benzer birin arayan

Halkın hayırlısı O hem enbiya üstünü
Rüşdün kılavuzudur güvencenin bütünü

Bir tek O’nun peşine düştüm sığındım sana
Zannım budur dilerim affın yetişsin bana

Ömrüm boyunca O’nu övdükçe yol alanım
Sevdim de sevgilini ondan senet bulanım

Özgün salat ve selam durmaksızın O’nadır
Saymakla bitmeyecek, bıkmaksızın O’nadır

Ashabı ehl-i beyti eşrafıdır beşerin
Binler salat ve selam onlar ve tâbilerin

Hayreddin Karaman
24.Şubat.2019 (Bugün hamdolsun Rabbim seksen beş yaşımı tamamlamayı bahşetmiş oldu).

[Not: “Dert Söyletir” şiir kitabının 2017 baskısından sonra yazılmış ve 2020-Aralık itibariyle henüz basılmamış şiirlerdendir.]