Hadisin Mealen Manzum Tercümesi



İki Cihan Serveri gece namaza kalkar
Namaza başlamadan şöyle duaya başlar:
Sana hamdolsun Rabbim yer gök seninle nurdur
Sana hamdolsun Rabbim yer gök seninle durur
Sana hamdolsun Rabbim yerin göğün Rabbisin
Ve onlarda ne varsa hepsinin Rabbi sensin
Sen haksın sözün haktır va’din elbette haktır
Sana kavuşacağız, inandık muhakkaktır
Cennet cehennem haktır kıyamet kopacaktır
İnayetin olmazsa kim yolu bulacaktır
Allah’ım sana teslim oldum ve iman ettim
Yalnız sana güvendim ancak kapına gittim
Münkirle tartışırken hüccetin bana yardı
Hep hükmüne başvurdum kararım bu karardı
Önceki ve sonraki açık gizli günahım
Bağışla n’olur Rabbim budur niyazım âhım
Sen öyle bir Rabsin ki, senden başka ilah yok
Buna imandan güçlü kâinatta silah yok.

Hayreddin Karaman
22.02.[2019] Cuma Saat: 20:35

[Not: “Dert Söyletir” şiir kitabının 2017 baskısından sonra yazılmış ve 2020-Aralık itibariyle henüz basılmamış şiirlerdendir.]