Soru-(474) Harcırah ile ilgili sorular

Harcırah ile ilgili sorular

Soru:
Kurumumda ithal malın tahlili için memur refakatinde gönderiliyor. Kanuna göre memurun bu görevi için taksi parası mükellefçe yatırılıyor. Ancak mükellef işim bitsin diye ve laboratuar tarafına gideceğinden memuru da yanına alıyor. Memur taksi parası vermediği halde bu para caiz mi? Burada kanunun şartı memurun ulaşım bedeli ve bu para yatmadan da müdürlük görevlendirme yapmıyor. Bir de bu toplanan paradan herkes yararlansın diye bir döngü içinde görev verilip para ay sonunda eşit dağıtılıyor, bu caiz olur mu?

Cevap:
Yukarıdaki soru açık değil, cümle düşüklükleri var, maksat tam anlaşılmıyor.
Eğer mükellef memurun ulaşımı için para yatırıyor, sonra da aynı memuru kendi tuttuğu (parasını tekrar kendi ödediği) bir araçla taşıyorsa (mesele böyle ise) memur samimi olarak taşıtın parasını ödemeyi teklif etmelidir. Mükellef, rüşvet sayılacak bir durum olmadan ödemekte ısrar ederse bu ikinci -veya birinci- ödeme hibe sayılır. Hibe de caizdir.
Devlet ulaşım için belli bir meblağ verirse memur, vazifeyi aksatmaksızın daha ucuz veya parasız ulaşım yapabilir ve aldığı para kendisine helal olur.