Soru-(467) Pantolon boyu, duada eller ve sakal boyu

Pantolon boyu, duada eller ve sakal boyu

Soru:
Ben Amerika'da bir hapisanede imam olarak çalışmaya başladım. Çalıştığım yerdeki mahkumlar genelde selefî meşrepten. Bazı konularda onlardan farklı düşünüyorsanız size tamamen mesafeli duruyorlar. Bir iki konuda bana soruları, daha doğrusu tenkitleri oldu. Ben de o mevzuları araştırıp kendileriyle tekrar konuşacağımı söyledim.
Birinci mevzu "pantolan paçalarının aşı kemiklerinin üzerinde olması gerektigini" söylüyorlar ve bu konudaki hadisi zikrediyorlar. Ben onlara paçaların uzun olmasının kibirle ilgili olduğunu ve kibir maksadı olmadıkça, paçaların uzun olmasının bir mahzuru olmadığını söyledim. Bu mevzuun doğrusu nedir? Bu konuyu delilleriyle açıklayabilirseniz cok memun olurum.

Cevap:
Bu yazıya ek olarak size uzunca bir makalemi göndereceğim. Bu makalede, Hz. Peygamberden gelen rivayetlerin "din öğretme ve bağlayıcı olma veya olmama" bakımından tasnifi ve tahlilini yaptım. Sizin yukarıdaki ta'lîliniz de dahil birçok konuya ışık tutuyor.


Soru:
İkinci konu da, dua ederken elleri açmakla ilgili. Mahkumlar bunun bidat oldugunu söylüyor. Gercekten dua ederken elleri açmak bidat mı? Namazdan sonra dua ederken elleri açmakla ilgili peygamberimizin uygulaması nasıldı? Yoksa elleri açmanın kaynağı nedir?

Cevap:
Ebû Dâvûd'un Sahih'i gibi muteber hadis kitaplarında dua ederken ellerin omuz hizası civarına kadar kaldırılması ve avuçların yukarıya doğru açık olması tavsiye edilmiştir. (Bak. S. Sabık, Fıkhu's-sünne, C. I, s. 590)


Soru:
Üçüncü konu da sakalları kısaltmakla ilgili. Onlar sakalları kısaltmanın bidat oldugunu söylüyorlar. Bu konuda doğru olan görüs nedir?

Cevap:
Sakal bırakmak ve boyamakla ilgili hadisler, benim yukarıda zikrettiğim makalemde yazdığım gibi farklı şekillerde değerlendirilmiş ve çoğunluk kesmek haramdır demiş, azınlık ise mekruh veya mübah olduğunu söylemişlerdir. Sakalı kesmek haram diyenlere göre sakal boyu enlemesine tutulan el uzunluğunda olacaktır.