Soru-(431) Kur'an'ı anlamak ve ahiretteki ödüller

Kur'an'ı anlamak ve ahiretteki ödüller

Ö. İ. bu konuları bilmez. Yansız da değil. Dine ve özelde islam'a karşı, İslam'ı sevmiyor.
Yazdığı konuya gelince:
Bazı milletlerin dillerinde asırlar boyu büyük değişiklikler meydana gelmiş ve bu yüzden birkaç asır öncesinin dili bugün sıradan insanlar için anlaşılmaz olmuş olabilir, ancak onu da doğru anlayan uzmanlar vardır.
Kur'an'ın nazil olduğu dil bugünün fasih Arapçasında konuşuluyor ve yazılıyor. Kur'an'ın getirdiği inanç, ibadet, ahlak ve hayat düzeni gelenek olarak da yaşanıyor ve bu vakıa, Kur'an'ın anlaşılmasını da sağlıyor. Bazı kavramlardaki değişiklikler de buna ait ilim dalları sayesinde biliniyor. Bugün Arap olan ve olmayanlar için Kur'an'ın anlaşılmaması diye bir mesele yoktur.
Örnek olarak sunulan ayet, iyi kulların ahirette nail olacakları ödüllerin yalnızca bir kısmını ve bundan hoşlananları içine alıyor. Bu konuda daha birçok ayet ve hadis var. Maksat dünya hayatında insanları günahtan ve kötülükten sakındırmaktır. Kimi ödül ile kimi de ceza ile yola gelir. Ödül de insanların kültür, eğitim ve kâmil insanlık yolunda katettikleri mesafeye göre değişir. Bütün bu değişik nimetler yeri geldikçe açıklanmıştır.