Soru-(375) Aile hayatı ve iyi geçinmek (karı-koca ilişkileri hakkında)

Aile hayatı ve iyi geçinmek (karı-koca ilişkileri hakkında)

Aile hayatı karşılıklı sevgi, anlayış ve fedâkârlıkla yürür. Hep erkeğin dediği olmaz, böyle olursa kadın mutlu olamaz, bu yüzden erkeğe hakkı geçer. Kadın nafile ibadet yaparken kocasına karşı olan vazifelerini ihmal ederse buna koca izin vermeyebilir, ama verirse o da sevap kazanır. Vazifesini ihmal etmeden kadının yapacağı nafile ibadeti koca engelleyemez. Koca uyuyacak diye kadın onun yattığı saatte yatacaksa bunun tersi de olmalıdır; halbuki kocalar bunu hep tek taraflı düşünüyorlar. Kocanın uykusu bu kadar hassas ise bir odada veya farklı odalarda ayrı yataklarda yatabilirler, kadın robot gibi kullanılamaz.
Bir konu ile ilgili bütün ayet ve hadisleri bir arada değerlendirmek gerekir. Mesela çocuğun anne ve babasına karşı vazifelerinden bahseden ayetlere ve hadislere bakarak "peki niye anne babanın çocuğuna karşı vazifesi yok" demek doğru değildir; onların da vazifeleri var ve bu konuda da naslar var.
Koca karısına haksızlık ederse, baskı yaparsa bu da meşru değil ve bu durumda kadının da hakları var; bu konuda da ayetler ve hadisler var. Kocanın meşru, makul emirlerine, isteklerine mazereti olmadan, mesela cinselliğini istismar ederek istediğini elde etmek için direnen kadın da hatalıdır, bunun yapılmamasını isteyen hadise niçin itiraz edelim.