Soru-(358) Sermaye toplama yolu, katılım bankaları ve faizli kredi

Sermaye toplama yolu, katılım bankaları ve faizli kredi

Sizin de bildiğiniz gibi İslam'ın faizle krediye karşı teklifi ortaklık ve faizsiz ödünçtür. Ortaklık yoluyla yeterli işletme sermayesi elde edemiyorsanız bir alternatif de katılım bankalarıdır. Bu bankalarla şu işlemleri yapabilirsiniz:

1. İmalat girdisi malları onlar alır size vadeli satarlar.
2. Belli miktarda ayakkabı sipariş eder, parasını size öderler; siz ayakkabıları imal edince iki işlem yapılabilir.
a) Üzerinde anlaşılan fiyatlar, kârlar dâhilinde onlar adına satar sonra parasını belirlenen zamanda ödersiniz.
b) Kendiniz bankadan vadeli olarak satın alır ve istediğiniz gibi satarsınız.

Yalnızca rekabet edebilmek veya daha fazla iş yapabilmek için faizli kredi alınamaz; çünkü bu durum zarurete girmez.