HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 

Soru-(263) İslam'ın dünya barışına katkısı hakkında.

İslam'ın dünya barışına katkısı hakkında.

Soru:
Topkapı müzesindeki mukaddes emanetler dairesinde Peygamberimize ve ilk halifelere ait kılıçlar var. Rahmet Peygamberi'nin kılıçla ne işi olabilir, O'nun niçin kılıcı vardı?

Cevap:
Sevgili Peygamberimiz 23 yıl süren peygamberlik hayatının baştaki on üç yılında elini kılıca sürmedi, Mekke'yi yönetenlerden yalnızca din hürriyeti istedi. Sevgi, şefkat ve adalet duygusundan yoksun olan egemenler ona ve tabilerine işkence ettiler ve sonunda onları öldürmeye karar verdiler. O savaşmaya değil, hicrete karar verdi. Mekke yöneticileri onu, hicret ettiği Medine'de de rahat bırakmadılar ve gidip orada yok etme teşebbüsünde bulundular. İşte o zaman Peygamberimiz ve tabileri ellerine kılıçlarını alarak kendilerini savundular. Hayatının sonuna doğru yaptığı savaşlar da fark gözetmeden bütün insanların hürriyet ve adalet içinde yaşayacakları bir dünya kurmaya yöneliktir.
Bütün dinlere göre insanlar arasında iyiler ve kötüler, zalimler ve mazlumlar, güçlüler ve zayıflar vardır. İlâhi dinlerin amacı, hür ve insanca yaşamanın mümkün olduğu bir dünyada, böyle bir topluluk içinde insanların, bir tek Allah'a iman ve kulluk etmeyi seçebilmeleri için yardımcı olmaktır.
Hür ve insanca yaşamanın mümkün olduğu dünya, baskının, haksızlığın (zulmün), güçlünün güçsüzü ezme ve sömürme imkânının bulunmadığı bir dünya, bir topluluktur.
İnsanlar böyle bir topluluğun üyesi olmaya akıl, bilim (hikmet), eğitim ve serbest tartışma yollarıyla çağırılırlar. Yola gelmeyen, kötü olmakta ve kötülük yapmakta ısrar eden insanların gerekirse şiddet kullanılarak engellenmesi, varlıklara yönelik rahmet, şefkat ve sevgi ile çelişmez. Merhamet ve sevgi, zulmün ve kötülüğün engellenmesini gerekli kılar. Evrensel ahlak kuralları kötünün ve kötülüğün amacı gerçekleştiren araçları uygunluk sırasına göre kullanarak engellenmesini emreder. Bu sebeple zulme sapan ve mazluma saldıranlara karşı gerekirse silah kullanmak ve savunma savaşı yapmak "dine, ahlaka, merhamete ve sevgiye aykırı görülmemiştir".

Soru:
Hz. Peygamber'in tebliğ ve tatbik ettiği İslam bugünün dünyasında insanların barış içinde yaşamalarına nasıl bir katkı sunabilir?

Cevap:
Barışı ve huzuru bozan en önemli amil adaletsizliktir. Milli ve milletlerarası hayatta, hukukta ve nimetlerin paylaşılmasında adalet sağlandığı zaman huzur ve barış da sağlanmış olacaktır. Peygamberimizin tebliğ ettiği ve uyguladığı din hukuk ve paylaşımda adaleti emrediyor, zulmü (haksızlığı) yasaklıyor. İnsanları farklılıkları ön plana çıkararak birbirleriyle savaşmak yerine, ortak inanç, düşünce, değer ve amaçları ön plana çıkararak işbirliğine ve dayanışmaya davet ediyor. Farklıların bir arada, adalet ve merhamet çerçevesinde yaşamalarını, dil, din, sosyal sınıf ve tabaka, servet ve bölge farklılıklarının, insan olmaya bağlı insan haklarından eşit olarak yararlanamaya engel teşkil etmemesini istiyor. Bütün bunları, İslam'ın kitabı kadar açık ve çelişkisiz anlatan bir başka din kitabı yoktur.
İslam'ın bu ilke ve talepleri bütün dünyaya anlatılır, bazı gurupların çıkarlarıyla çatıştığı için İslam imajının iftiralarla kirletilmesi engellenir, bu ilkelere karşı olmayan dinler, felsefeler ve ideolojiler ile işbirliğine gidilirse "güçlü olacak iyilerin", karşılarında "zayıf kalacak kötüleri" durduracakları, merhamet ve adaletin hakim olacağı bir dünya düzeninin kurulması gerçekleşecektir.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Önceki Soru
Sonraki Soru
Bütün Soruları Listele
Bütün Soru Konularını Listele
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Önceki Soru Sonraki Soru Bütün Soruları Listele Bütün Soru Konularını Listele