HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 

Soru-(176) Zina, kazif, kadının dövülmesi, laik düzende müslümanlar.

Soru:
Hocam, sizden bu aralar magazin haberlerinde sık konuşulan ...'unda sebebiyet verdiği islam'la ve insan onuruyla bağdaşmayan kadının döğülmesi mevzuunu gündemden silmenizi (gündem oluşturarak) istirham edeceğim. Hocam, erkekler müslümanlar dahil, bir serkeşlik söz konusu olmadığı halde kadına despot bir tavır sergilemekteler. Kadın onlar için deşarj oldukları bir nesne sanki. Gazetelerde okuyoruz, hele bazı namus abideleri sahip çıkmak ve terbiye etmek yerine islam ceza hukukuna göre de cezayi gerektiren bir durumda, cezası oymuş gibi silaha sarılıp kurşun yağmuruyla feci durumlara yol açıp, çocuklar öksüz kalıp, yuvalar yıkılıyor ve sizler bunlara cevap vermiyorsunuz. Şahitlere gerek duyulmadan, onun bunun söylentileriyle kabul edilmeyen bir suçun, cezasi olmayan bir cezayi, namus adına, şeref adına uygulamaya kalkarak islam'a ve insana karşı suç işlemekteler. Belki bu insanlar günahsiz, belki tevbe edeceklerdir. Dayak mevzuunun ise gündem de tutulmasının çirkinliğiyle birlikte ... gibi dövülebilirliği değil de, saadetimiz açısından insanca ilişkilerin yaşanması gerektiği konu edilse daha yararlı olur. Zira islamla ilişkisi olmayanlara bolca malzeme verilmiş oluyor. Dahasi ilerde 2 yaşındaki oğlumun nasıl bir davranış içerisinde olacagını bilmemekle beraber terbiyenin önemine inanıyor ve bu şikayetci olunan erkeklerden ziyade bunlari ellerinde yetiştiren kadınların öncelikle sorumlu oldukların düşünüyorum.
Hocam kurban bayramında size bir kaç soru göndermiştim. Gerçek Hayat'ta da cevaplandınız; Allah razi olsun, fakat eşime söylediğimde sizi sevmek ve düşüncelerinize de değer vermekle birlikte "onun düşüncesi zaten belli hep ayni şeyler söyleniyor, Delil getirmiyorlar, yanlızca şöyle olmalı böyle olmalı diyorlar" dedi, fakat ben Resulullahin Mut'im isimli bir müşrikin himayesine girmesinden varmaya çalıştığınızı anlıyorum. Eşime ise çocugun (Allah korusun) kaybolsa, kaçırılsa, evinde yangın çıksa bir müşrikten yardım almaz mısın? Polise, itfaiyeye haber vermez misin? Devletinde dediğiniz gibi icra gücünün kullanılması da aynı diyorum. Yanlız hocam "Sana ve senden öncekilere indirilenlere inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Reddetmekle emrolunmuşken taguta muhakeme olmak istiyorlar. Şeytan onları derin bir sapıklığa düşürmek istiyor" (Nisa:60) "Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir" (Maide:44), "Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Heva ve heveslerine göre değil. Onların sana indirilenlerin bir kısmından seni ayırmalarından sakın" (Maide:49)
Bu ayetleri nasil açıklarsınız? Alanını daraltmış olmuyor muyuz. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır sözünü daha detayli izah edebilir misiniz. Hocam sizi ve M İslamoğlu hocamız, gönlümde sıcaklığını duyduğum, çok sevdigim değer verdiğim şahsiyetlersiniz. Rabb'im sizleri selamette kılsın, inşaallah. selamunaleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Cevap:
Müslümanım diyen kişilerin islam'a uymayan davranışları, meşruiyet ve meşrulaştırma bakımından birkaç çeşittir: a) İslam'a aykırı olduğunu bilir, inanır, fakat irade zaafı, alışkanlık, şiddetli iticiler gibi sebeplerle yaparlar. b) Usulüne uygun olmayan tevillerle meşru olmayanı meşru sayarak yaparlar. c) Bilgisizlik ve eğitim eksikliği sebebiyle nefsin veya mahalli örf ve âdetin istediğini yapar bunun aynı zamanda dine uygun olduğunu "düşünürler". Sizin verdiğiniz örnekler de işte bu şekilde ya meşrulaştırarak ya meşru olduğunu sanarak yahut da meşru olmadığını bilerek müslümanların, islam'a aykırı fiil ve davranışlarından bazı örneklerdir.
Bizim bunlara cevap vermediğimiz, itiraz etmediğimiz, uyarmadığımız tespitiniz doğru değil, kullandığımız bütün araçlarla biz açıklama ve uyarma vazifemizi yapıyoruz.
Kazif (kadını zina yapmakla suçlamak, iffetine dil uzatmak) suçu ile ilgili âyetler (Nur: 24/4) gelince birçok kimsenin zihninde sorular oluşmuş, bunu gelip Hz. Peygamber'e (s.a.) açmışlardır. Bu cümleden olarak Sa'd b. Ubâde "Yâ Resûlellah, karımla bir erkeği yakaladığım zaman dört şahit bulacağım diye onları bırakır mıyım? Vallahi sorgusuz süalsiz kafasını uçururum!" demiş ve şu cevabı almıştır: "Sa'd'in kıskançlığı ve namusuna düşkünlüğü sizi şaşırtmasın, ben ondan daha kıskancım, Allah da benden daha kıskançtır." (Buhârî, Nikah, 107; Hudûd, 40). Hilal b. Ümeyye Peygamberimiz'e gelerek Şerîk isimli birisi ile karsının zina ettiğini iddia etmiş, o da dört şahit getirmezse kendisine iftira cezası vereceğini bildirmişti. Hilal, "Ey Allah'ın elçisi, bir kimse karısının üzerinde bir erkek görürse şahit arar m?" diye savunma yapmış ise de Peygamberimiz "Ya dört şahit veya sırtına sopa" diyerek ısrar etmişti. Hilal doğru söylediğini ifade ederek işi Allah'a bıraktı, O'nun vahyile durumu aydınlatacağı ümidini dile getirdi, arkasından da "mülâ'ane: lanetleşme" ismi verilen âyetler geldi (Ebû Dâvûd, Talâk/li'ân, 27) Bu hadislerin açık ifade ve hükmü şudur: Hiçbir kimse kendini hakim yerine koyarak bir başkasını muhakeme edemez, hakkında hüküm veremez ve hükmü infaz edemez. Karısını zina halinde yakalayan bir koca bile bunu ya dört uygun şahitle ispat edecek veya iddiasının iftira olduğuna hükmedilerek bunun cezasını çekecektir. Ayrıca mülâane (hakim huzurunda karşılıklı olarak, yalan söyleyenin lanetlenmesini dilemek ve sonunda ayrılmak) talebinde bulunabilir. Bunları yapmaz da kadını öldürür veya yaralarsa bu suçların cezasını çeker.
Kur'an ve Sünnet birlikte, hem lafız hem de maksad ile değerlendirildiği zaman şu açıkça anlaşılacaktır ki, sopanın hem ceza hem de eğitim aracı olarak kullanıldığı bir ortamda İslam onu önce azaltmış, sonra da tamamen ortadan kaldırmak için etkili telkinlerde bulunuştur. Sünnet sünnet diye Hz. Peygamber'in (s.a.) beşeri âdetlerini bile taklit etmek isteyenler şunu bilmelidirler ki, o bütün ömrü boyunca bir eşini veya çocuğunu dövmek şöyle dursun azarlamamıştır bile. "Karılarını dövenler iyileriniz değildir" buyuran da odur.
Soruda geçen âyetlerde Allah, vahiy yoluyla gönderdiği hükümleri (emirleri, yasakları, kuralları...) müminlerin bütün hayatlarında uygulamalarını, onlara aykırı olan hükümleri uygulamamalarını emrediyor. Bu hükümlerin siyasi, hukuki, iktisadi, ictimâi ve ahlaki olanlarının bir kısmını uygulayabilmek için vahyi kaynak olarak kabul eden bir devletin bulunması gerekir. Böyle bir devlet bulunmadığında fertler kendi başlarına bunları uygulayamazlar; çünkü bu hükümlerle ilgili olay ve ilişkiler tek taraflı değil, çok taraflıdır ve tarafları bu hükümlere razı etmeye ferdin gücü yetmez. Laik devletlerde müslümanlar, Allah'ın buyrukları içinden uygulamaya güçlerinin yettiği kısmını uygularlar, güçlerini aşan kısmına gelince Allah onları bunlarla yükümlü kılmaz. Güvenlik, korunma vb. kamu hizmetlerinden yararlanma hususunda ise zaruret vardır; bunlarsız yaşamak ve normal olarak varlığını sürdürmek mümkün olmadığı için zaruret icabı yararlanmak da İslam'a aykırı değildir.
"Hep olmalı, bulmalı" diyorlar, "delil göstermiyorlar" sözlerine gelince, gösterilen delilleri görmek için gören göze, işiten kulağa ve şartlanmamış olarak düşünen kafalara da ihtiyaç vardır.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Önceki Soru
Sonraki Soru
Bütün Soruları Listele
Bütün Soru Konularını Listele
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Önceki Soru Sonraki Soru Bütün Soruları Listele Bütün Soru Konularını Listele