HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 

Soru-(118) Kiralama, leasing.

Soru:
Biz, Konya'da cıvata, somun ve bağlantı elemanları sektöründe ... A.Ş. olarak faaliyet göstermekteyiz. Halihazırda içinde bulunduğumuz ortam ekonomik faaliyetlerin bilimsel bir temele dayandırıldığı ve global entegrasyonların en üst düzeye çıkmış bulunduğu bir dünya olarak düşünülmektedir. Her türlü ekonomik faaliyetin tamamen evrensel etkileşime açık olması, doğal olarak toplumların ticaret hukuklarının da birbirleriyle karşılıklı olarak etkileşimlerine açık olmalarını da gerektirmekte ve hatta bazı durumlarda bu tür etkileşimler kendiliğinden toplumların kendi öz değer yargılarını ve kurallarını sekteye uğratabilmektedir. Hiç şüphesiz ki, bu tür olaylar toplum çıkarları açısından zaman zaman kabul görmüş olsa bile hala bazı tereddütleri de beraberinde getirmektedir. Esasen, ekonomik açıdan düşünüldüğü zaman firmalar açısından da bir hayli avantaj teşkil etmektedir.
Size bu e-mail'imi göndermemin esas gayesi, yukarda bahsetmiş olduğum durumun bir sonucu olarak ortaya çıkan ve firmalar açısından finans kaynağı niteliği oluşturan LEASING yöntemidir. Teorik olarak leasing yöntemi; yatırımcıların ihtiyacı olan yatırımı bedel karşılığında herhangi bir finans kuruluşuna belirli bir süre içerisinde maliyetini karşılamaları şartıyla kendisine kiralattırmasıdır. Bu sistem kısaca şu şekilde işlemektedir: Örneğin benim firmamın bir adet otomobile ihtiyacı var ya da fabrikama üretim kapasitemi artırmak için makina almak istiyorum veyahut da firmamın faaliyetine daha kapsamlı devam etmesi için yeni bir inşaat projesi tasarlıyorum. Ancak bu noktada sıkıntı, kârlılığımı artırmak için düşündüğüm projenin bana olan maliyetidir ve bu maliyet beni ya tamamen finansman sıkıntısına itmekte ya da leasing yönteminin bana sağlayacak olduğu fırsat maliyetinin kendi kaynaklarımla projemi gerçekleştirmek için katlanacağım maliyetten daha yüksek olmasıdır. İşte bunun için ben, bir finans şirketiyle anlaşarak projemi gerçekleştiriyorum ve projemin tüm maliyetini anlaşmış olduğum finans kurumu karşılıyor. Fakat projemin rayiç bedeli örneğin 50.000.000.000 TL ise anlaşmış olduğum finans kurumu benim bu maliyetimi üstlendikten sonra bana bu projeyi rayiç bedelin üzerine önceden belirtilmek kaydıyla belirli bir miktarda bedel koyarak -örneğin % 5 (52.500.000.000 TL)- toplam bedelin kendisine belirlenecek taksit süresince ödeninceye kadar bana kiralamaktadır. Yani ben kendi öz kaynaklarımla projemi gerçekleştirmiş olsaydım 50.000.000.000 TL maliyetle karşılaşacaktım ama bu anlaşma ile bu projenin maliyeti bana her ay finans kuruluşuna 2.187.500.000 TL ödemek kaydıyla 24 ayda toplam 52.500.000.000 TL olmaktadır. Bu noktada benim avantajım projenin toplam maliyetini 24 aylık ya da değişik oranlarda taksite bağlımış olmamdır. Ben taksitlerimin tamamını ödeyinceye kadar ilgili projenin mülkiyet hakkı anlaşmış olduğum finans kuruluşuna ait olmakta ve bana taksit süresince kiraya vermektedir. Taksit ödemelerim bittiği zaman ilgili mülkiyet tamamen bana devredilmektedir.
Bahsetmiş olduğum bu leasing sistemi gerçekten yatırımı düşünen firmalara büyük avantajlar sağlamaktadır. Ancak bu konu islam hukuku açısından tam anlamıyla açıklığa kavuşturulmamış ve bizim gibi islami değerlerini ön planda tutan kişiler için de bir tereddüt teşkil etmektedir. Benim sizden istirhamım bu konu hakkında islam dini nasıl bir cevaz göstermektedir. Eğer beni bu konuda en kısa sürede bilgilendirirseniz size minnettar kalırım.

Cevap:
Bir malın kiralanabilmesi için aynını tüketmeden ondan faydalanmak mümkün olmalıdır. Siz bir fabrika yapmak istediğinizde buna kendi kaynağınız yetmiyor da bir başka şirket yapıp size devredecekse bunu iki yoldan yapabilir:
1. Sizin projenize uygun olarak fabrikayı yapar, kârını koyarak size satar, bedelini peşin veya taksitle ödersiniz. Fabrikayı belli bir aşamaya kadar yapıp size tamamlanmadan satması da caizdir.
2. Fabrikayı yapar, size kiraya verir, aranızdaki anlaşmaya göre belli bir süre kira ödedikten sonra -sembolik bir bedel ile- mülkiyeti size intikal edebilir. Tüketim konusu veya ham madde olan malzeme kiraya verilemez, ödünç verilir ve misli (karşılığı) fazlalıksız ödenir.
Bu cevapta eksik, izaha muhtaç bulduğunuz bir taraf varsa yazın açıklamaya çalışayım.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Önceki Soru
Sonraki Soru
Bütün Soruları Listele
Bütün Soru Konularını Listele
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Önceki Soru Sonraki Soru Bütün Soruları Listele Bütün Soru Konularını Listele