Soru-(078) Yurtdışında anlaşmalı evlilik; din eğitimi.

Soru:
Sizi kitaplarınızdan ve tv programından takip etmeye çalışıyorduk, ancak tv programınızın sona erecegini duyunca gercekten çok üzüldüm. Sanki hayatımda bir eksiklik var gibi geliyor. İnşaallah yeni bir programa katılırsınız da sizden mahrum kalmayız... Sayın hocam size bir sorum olacak: Ben şu an Almanya'da dil tahsili yapan üniversite mezunu bir gencim; buraya geleli iki ay oldu. Ailem benim burda kalıp Almanya'da çalışmamı istiyor; Türkiye'deki ekonomik sıkıntı, işsizlik gibi nedenlerden dolayı böyle düsünüyorlar. Tabiki yaptığım tahsilin de bir işe yaramayacağı meydanda. Neyse yalnız burda kalıp işçi olmam için bir Alman bayanla anlaşmalı evlilik yapmam lazım, resmi anlamda evli, ancak birbirimizi görmeden yaşayıp yaklaşık iki yıl sonra boşanıp herkes kendi yoluna gidecek, bunun karşılığı olarak da bayana belli bir meblağ para veriliyor. Şimdi ben biliyorum ki İslam Hukukuna göre nikahın geçerli olması için icap-kabul ve iki şahidin olması gerekli bu nikahta da bunlar olacak; o zaman bu nikahın durumu İslam Hukuku açısından nedir? Böyle bir nikah yapmak caiz midir? Lütfen en kısa zamanda cevap vermenizi sizden istirham ediyorum, bu konuda cok sıkıntılı durumdayım, yardımınızı; yani beni bu konuda aydınlatmanızı bekliyorum.
Ayrıca burada bir camide çocuklara dini bilgiler ve Kuran dersleri vermeye çalışıyorum; bu konuda da tavsiyeleriniz olursa istifade etmek isterim.
Saygılarımla.

Cevap:
Allah'ın bütün kullarının meşru şekilde istifade etmesi için yarattığı dünya nimetlerini, adına millet/ulus denilen bazı zengin, kalkınmış, güçlü topluluklar; yoksul ve zayıf toplulukların ellerinden alarak, sömürerek, onları köle gibi çalıştırarak, kendileriyle rekabet edemez halde tutarak, ayartıp şuursuz tüketiciler yaparak... tekellerinde tutuyor, kendileri refah içinde yüzerken ötekilerin açlık ve sefalet içinde kalmalarına aldırmıyorlar. Bu küresel zulüm yoksul ülkelerden zengin ülkelere göçü zorunlu hale getiriyor. Zenginler göçü engelledikleri gibi, kendi insanlarını çalıştırmadıkları tehlikeli, zor, pis ve ucuz işler dışındaki işler için işçi bile kabul etmiyorlar. Bu durum zorda kalan, işe ihtiyacı olan kimseleri, yukarıda anlatılan şekillerde hile yollarına yöneltiyor. Kendi ülkesinde uygun iş bulamayan bir insanın, zengin ülkelerde çalışması, oralarda çalışabilmek için gerekli formaliteleri yerine getirmesi, eğer bu amaçla bir Alman kadınla "anlaşmalı evlilik" yapması gerekiyorsa bunu da yapması bir ihtiyaçtır ve caizdir. Anlaşmalı evlilik "kâğıt üzerinde, hukukunu yerine getirmemek şartıyla" yapılmış bir evliliktir. Yapılan akde şekil olarak bakıldığında akit tamamdır; "karşılıklı rıza, irade beyanı, şahitler vardır ve evlenme engeli de yoktur" (yani böyle ise akit tamamdır, geçerlidir). Fiilen evlilik hayatını yaşama, nafaka vb. hakları yerine getirme konusunda taraflar anlaştığı için, bunları yapmıyorlar diye bir sorumluluk da doğmaz. Amaç hasıl olunca kadın boşanır ve evlilik ilişkisi/bağı sona ermiş olur.
Almanya'da çocuklara Kur'an okuma ve din dersleri verebilmek için hem bilginizin, hem de eğitim öğretim formasyonunuzun bulunması gerekir. Bunlar varsa, yararlı oluyorsanız elbette yapmalısınız; bu bir borçtur. Ama her önüne gelenin çocuk okutmaya kalkışması da asla doğru değildir; ehil olmayanların yaptıkları öğretim ve eğitimden çok kötü sonuçlar da doğmaktadır.
Bir kimsenin ehil/yeterli, yetkili olduğuna kendisi karar veremez. Keşke yurtdışında yaşayan müslümanlar gurupçuluğu bırakıp genel olarak eğitim ve öğretim işini takip edecek bir sivil toplum kuruluşu oluşturabilseler! O zaman kimin bu işleri yapacağı, yapabileceği de kolaylıkla belirlenmiş olurdu.