Soru-(005) Soru veya isyan, hastalık, kötülük problemi.

Soru veya isyan:
Bugün Berat Kandili imiş. Gazetelerden öğrendim. 'Berat' kelimesi benim için bir anlam taşımıyor, ama 'Beraat' kelimesi taşıyor; suçsuzluğumun ispatı. Peki, ben o güne kadar niye suçlu idim? Yaratan beni neden suç işliyebileceğim şekilde yarattı? Kim ne derse desin bilen suç işlemez/hata etmez. Benim bilgimi niye eksik verdi? Bağışlamanın bir anlamı da vermek/hediye etmektir, bana bağışladığı HAYAT'ın içine niye ÖLÜM koydu? Ben bir insana hastalık vermek istemem, onun da vermek istiyeceğine inanmıyorum. Kabul görmiyecek hediye verilmez, ayıptır. Burada bir hata var. Beni 'herşeyi bilen', 'kadir-i mutlak' yaratmış olamaz. Saygılarımla (Eileen).

Cevap:
1. Mantığınız tutarlı, bilginiz yeterli değil. İlgili kitapları okuyarak, bilenlerle konuşarak öğrenebileceğiniz hususlar, ihmal, şartlanmışlık ve belli alanlara kapalılık yüzünden öğrenmemişsiniz. Bunun da kusur ve sorumluluğu size aittir.
Beraet -ki beratla aynı manadadır- suç ve günahtan, bunların yükünden ve cezasından kurtulmayı ifade eder. Berat gecesi bir bağışlama gecesidir, ancak bunun manas, "o güne kadar herkes günahkâr idi, o gün/gece bağışlandı" demek değildir. Günahı olan ve olmayan vardır, bağışlanan ve bağışlanmayan vardır; ama hepsi bir denge, bir hikmet, bir adalet çerçevesinde olur.
2. Doğru, iyi ve uygun olanı bilmek, yanlış ve kötüyü yapmaya engel değildir. Bakın, kötülük yapanların çoğu bunu bilerek yapıyorlar; çünkü aklın ve bilginin yanında nefis, şeytan, güdüler, heyecanlar, duygular, hazlar, ihtiraslar.... vardır.
3. Allah eksik bilgi ile yaratmadı, bilgiyi edinme kabiliyetleri ile donatarak yarattı, donanımın yeterli olmadığı konularda insanları aydınlatmak ve bilgilendirmek için kitaplar, peygamberler gönderdi, gerisi yaratılana aittir. Kur'an'ın ifadesiyle "aklını doğru kullananlar için hak ile batılı ayırmak mümkün hale getirilmiştir. İman yerine inkarı, iyilik yerine kötülüğü, adalet yerine zulmü tercih edenler kendi dizlerini döğsünler; çünkü tercih kendilerine aittir, hür iradeleriyle gerçekleşmiştir.
4. Allah dünyayı bir imtihan yeri olarak yarattı, insana değer verdi, akıl ve iradesini kullanarak cenneti elde etmesini istedi, bunun için peygamber ve kitap göndererek yardım etti, cenneti iradeye dayalı fiillerle elde etmek, doğrudan bağışlama yoluyla elde etmeden daha değerli ve şereflidir. Mesela melekler gibi, Allah'ın, iradesi ile kötülük yapamayan, hep ibadet eden ve hep O'na yakın olan yaratıklar da var.
5. Ölümü yarattı; çünkü dünyayı geçici kıldı, ebedi âleme göçmek için bu dünyadan ayrılmak gerekiyor. Dünya hayatının ve ölümün gerçek manalarını bilenler; Mevlânâlar, Yunuslar, ölümü bir felaket, bir yok oluş değil, bir vuslat gecesi, bir düğün, Büyük Dost'a giden bir kutlu yolculuk olarak karşılamaktadırlar.
6. Hastalık da bir imtihandır. Allah'ın koyduğu kanun ve kurallara göre ölümün hastalık, kaza vb. bir sebebi vardır; sebepsiz ölüm olmaz.