Arifan Külliyesi Toplantısı

Sivas’ta Arifan Külliyesi’nde geçtiğimiz hafta sonu Anadolu Âlimler Birliği genel iştişare toplantısı yapılmış, “yapılmış” diyorum çünkü altmış yıldan fazladır İslam ilimleri tahsil ediyorum ama -Anadolu’da oturmadığım için midir bilmem- benim haberim olmadı, Yusuf Kaplan yazmasa bilgim olmayacaktı.

Her ne ise (bu bir dost serzenişidir) alınan kararların bazı maddeleri hakkında farklı düşüncelerim olsa da hem toplantının yapılması hem de genel olarak alınan kararlar memnuniyet ve ümit verici. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.

Son yıllarda bazı heyecanlı ve abartıcı arkadaşlar devamlı olarak ayrımcı, dışlayıcı, bir kesimi kendilerinden soğutucu... yazılar kaleme aldılar; İmam hatip okulları, ilahiyat fakülteleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nı karaladılar, bunlarla İslamlaşma yolunda bir mesafe alınamayacağını, cemaatler ve medreselere yönelmek ve hizmeti bunlardan beklemek gerektiğini tekrarlayarak söylediler ve yazdılar.

Ben de bunun aksine “ayrımcılığı, dışlamayı, birbirine düşürmeyi bırakalım; kardeşliği, işbirliğini, birbirini tamamlayarak bütünleşmeyi sağlamaya çalışalım” dedim.

Toplantı kararlarının beni sevindiren ve ümitlendiren maddeleri şunlar oldu:

1. Medreselerin ve ilâhiyatların müfredatları, İslâm’ı tehdit eden ideolojiler dikkate alınarak yeniden tanzim edilmelidir.

2. Diyanet teşkilatımız, ilâhiyatlarımız, medreselerimiz, cemaatlerimiz ve STK’larımız Ehl-i Sünnet akîdesi konusunda halkımızı şuurlandıracak köklü ve etkili faaliyetler yapmalıdır.

3. İslâm’ın doğru anlaşılması için kadîm müfredatımız gün yüzüne çıkartılmalı; karşılaştığımız küresel sorunların çözümünü önerecek ilim, irfan ve hikmet sütunları üzerinde yükselen İslâm medeniyetinin eğitim kurumları incelenerek, önümüzü açacak öncü kuşaklar yetiştirecek güçlü, köklü, ufuk açıcı bir maarif sistemi ve müfredatı geliştirilmeli.

4. İlâhiyatlar, medreseler ve çeşitli ilmî kuruluşlar arasında işbirliği artırılmalı, müşterek ilmî faaliyetler düzenlenmeli, bunun için çeşitli alanlarda ilmî ekipler oluşturulmalı.

5. Şuurlu, mütevazı ama özgüveni yüksek, dertli, düşünen, araştıran, ahlâklı ve idealist bir genç neslin yetiştirilmesi için her alanda bütün imkânlar seferber edilmeli.

6. Şehirlerde siyasetçiler, âlimlerden oluşan danışmanlar edinmelidir. İlim erbabı, tebliğ dışında kesinlikle siyasetçilere dünyalık menfaatler ile yaklaşmamalı.

Bu yazıyı yukarıya aldığım maddelerin tadında bırakacağım, bana sorulmasa da diğer maddelerle ilgili istişârî düşüncelerimi iman ve vicdan borcu olarak başka bir yazıda sunacağım.

20.08.2017

BU MAKALENİN SESLİ VİDEOSU VARDIR:VİDEO DIŞ BAĞLANTISI İÇİN BURAYA DOKUNABİLİRSİNİZ.