Hamas terörist değildir [Bununla ilgili önceki makale şu bağlantıdadır.]

Yakında Hamas bir siyaset belgesi yayınladı; bu belgeyi ve tarihi boyunca izlediği çizgiyi esas alarak Hamas’ın terörist bir örgüt olmadığı sonucuna varmak ve buna rağmen niçin onun terörist ilan edildiğini anlamak en tatmin edici yöntem olmalıdır.

Hamas bu belgede:
1. Mısır İhvan’ından bağımsızlığını ilan etti.
2. Bu belgeye kadar 1967 sınırlarını ve İsrail’i tanıyarak bir barışa yaklaşmadığı halde şimdi bu iki konuda -ideolojisini ve hedefini niyetinde korumakla beraber- yumuşadığını ifade etti (19. maddede şöyle diyor: ... 1967 topraklarında başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması ve mültecilerin yurduna geri dönmesi, herkesin ittifak ettiği ulusal bir formüldür ve bu, İsrail’in tanınması anlamına gelmemektedir).
3. İnsan haklarına saygılı ve kendi değerlerine uygun bir demokrasiden yana olduğunu açıkladı ve “Hamas, bir din olarak Yahudilik ile Siyonist proje ve Siyonist rejimin farklı olduğunu düşünmektedir. Siyonist projeyle mücadele, Yahudilerle dinlerinden dolayı mücadele değildir. Hamas’ın mücadelesi, Yahudilere değil, işgalci ve mütecaviz Siyonistlere yöneliktir” dedi.

Peki buna rağmen niçin hala terörist ilan ediliyor?

Çünkü aşağıya alacağım maddeler Hamas’ın İslâmî bir örgüt olduğunu, işgalci İsrail’in Siyonist hedeflerine karşı gerekirse silahlı mücadele vereceğini açıklıyor. Kâmil manada İslam’ı bütün hayatın merkezine alan, eski ve yeni sömürgeciliğe/sömürüye ve Siyonizm'e karşı çıkan bir İslâmî varlığı Batı’nın kabullenmesi düşünülemez:

1- Hamas, Filistinli bir İslami kurtuluş hareketidir. Hedefi Filistin’i özgürleştirmek Siyonist proje ile mücadele etmektir. Mercii İslam’dır.

8- Hamas, İslam’ı tüm zaman ve mekanlara salahiyeti ve mutedil ruhuyla anlamaktadır. Bu dinin bir barış ve bağışlama dini olduğuna, diğer din mensuplarının onun gölgesinde tam bir güvenlik içinde yaşayabileceğine, tıpkı Filistin’in birlikte yaşama modeli olduğuna inandığı gibi inanmaktadır.

9- Hamas, İslam mesajının ‘hak, adalet, özgürlük ve onur’; her çeşidiyle zulmün yasaklanması ve zalimin yargılanması mesajı olduğuna inanmaktadır. İslam her türlü aşırılığa, dini ve taifeci taassuba karşıdır. Müntesiplerini mazluma yardım edip zalimle mücadele etmeye, yurdunu, onurunu ve kutsallarını savunmak için fedakarlıkta bulunmaya teşvik etmektedir.

16- Hamas, herhangi bir insana işkence yapılmasını, dini ve etnik gerekçelerle insanların haklarının kısıtlanmasını reddetmektedir. Yahudiliğin sorununun Arapların ve Müslümanların tarihinden değil, Avrupa tarihinden onlara yapılan düşmanlık ve zulümle ilgili olduğuna inanmaktadır. Ortaya çıkış sebebi olarak Yahudiliğe yönelik düşmanlık olgusu olan Siyonist hareket, Batı emperyalizminin desteği sayesinde Filistin’i işgal etmeyi başarmıştır. İşgalciliğin tehlikeli bir örneğidir ve Filistin’de ortadan kaldırılması gerekmektedir.

23- İşgalci rejime karşı tüm araçlarla direniş, tüm dinler ve uluslararası yasalar açısından meşru bir haktır. Bu araçların merkezinde de silahlı direniş bulunmaktadır. Silahlı direniş, ilkelerin savunulması için stratejik bir seçenektir.

28- Hamas, sağlıklı bir demokrasi ve bunun öncülü olarak da serbest ve şeffaf seçimler temelinde Filistin ulusal merci ve kurumlarının kurulmasında ısrarcıdır.

Bu maddeleri okuyanlar şeksiz ve şüphesiz olarak anlayacaklardır ki, Hamas bir terör örgütü değil, İslâmî demokrasiyi benimsemiş mutedil ve meşru bir örgüttür. Batı ise:

1. Dünyanın herhangi bir yerinde İslâmî demokrasiyi benimsemiş bir toplum ve devletin varlığına karşıdır. Batı’nın izin verebileceği din, inanç, ibadet ve törenlerle yetinen bir dindir. Bunun ötesine uzanan din anlayışı “köktendir, radikaldir, teröristtir”.

2. İsrail zaman içinde Filistin topraklarında bir tane Müslümanı bırakmamayı, Nil’den Fırat’a kadar uzanan büyük İsrail devletini kurmayı iman esaslarından bilmekte, bütün stratejisini bu inanç ve hedefe göre kurmaktadır. Batı ve özellikle ABD de ona destek vermekte, bu hedefe karşı çıkanları terörist ilan etmektedir.

Bahane bir yana gerçek ve işin aslı bundan ibarettir.

11.06.2017

BU MAKALENİN SESLİ VİDEOSU VARDIR:VİDEO DIŞ BAĞLANTISI İÇİN BURAYA DOKUNABİLİRSİNİZ.