Faizsiz finansın mevzûatı niçin yok?

Devlet adamlarımız, alanla ilgili ilim adamları, iş dünyası sıkça katılım bankalarından, faizsiz ekonomiden, İslam ekonomisinden, tekâfül sigortasından, faizsiz borsa işlemlerinden söz ediyorlar. Birden fazla üniversitemizde İslam ekonomisi ve faizsiz finans konularıyla ilgili dersler veriliyor, lisans üstü ilmî çalışmalar yapılıyor. Otuz yıldan fazladır Türkiye'de faizsiz çalışmak üzere kurulmuş bankalar var (özel finans kurumları ve sonraki adıyla katılım bankaları). Bakanlarımız bu bankaların ve genel olarak faizsiz finansmanın Türkiye'de ve dünyada önemli bir yerinin olacağından bahsediyorlar...

Bütün bunlar güzel, ama size şimdi vereceğim habere şaşıracaksınız: Bu ülkede katılım bankaları ve faizsiz finans faaliyetleriyle ilgili bir kanun ve uygun alt mevzuat mevcut değil.

1984 yılında çıkarılan bir KHK ile kurulmuş, doksanlı yıllarda bankalar kanunu içine alınmış, yalnızca adı (katılım bankaları) geçen, altı konvansiyonel bankaların diliyle doldurulmuş bir madde var; hepsi bu. Bir de yönetmelik var ki, yıllardır değişmesini istediğim ve bu bankaların yaptıkları, yapmaları gereken faaliyetlere ters düşen bir yönetmelik.

Sevgili Cumhurbaşkanımız'a birkaç yıl önce durumu arzettim, önceki başbakanımıza söyledim, onlar konuyu önemsediler ve ilgileneceklerini söylediler, 2016 yılında Konya'da Ticaret Odası'nın tertip ettiği kongrede sayın bakanımız Mehmet Şimşek Bey'e bahsettim ve destek sözü aldım.

Önce bazı iyi niyet ve gayret erbabı ilgililer bir kanun taslağı ve alt yönetmelikler üzerinde çalıştılar, sonra Katılım Bankaları Birliği konuyla ilgili ilim adamları ve uzmanlarını toplayarak taslakları müzakereye açtı, uzun süre çalışıldı ve bir sonuca varıldı. Sonra BBDK'da çalışan bir grup dünyanın doğusundan ve batısından faizsiz finansla ilgili bütün mevzuatı topladılar, bizim yaptığımız çalışmayı da göz önüne aldılar, emek vererek bir “faizsiz finans kanun taslağı” hazırladılar. Bu taslağı katılım bankalarının danışma kurullarına sundular, buralarda yapılan tenkit ve teklifleri de devreye sokarak taslağa son şeklini verdiler. Bu işler neredeyse bir yıl öncesinde bitti, ama hala teklif veya tasarı olarak Meclis'e gelmedi, hayret ve hasret içinde bekliyorum.

15 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurulan, sekretarya ve kurumlar arası koordinasyon faaliyetleri Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülen Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulumuz var. Kurulun amacı, “katılım bankacılığı ve sigortacılığının, genel anlamda faizsiz finans sisteminin daha hızlı ve sağlıklı geliştirilmesi ile ülkemizin uluslararası finans merkezi vizyonuna katkı sağlaması” olarak açıklanmıştır. Sözünü ettiğim taslak çalışma da tam bu kurulun amacına uygun olup “faizsiz banka, tekâfül sigortacılığı ve faizsiz borsa” faaliyetlerini düzenleyen bir çerçeve kanun taslağıdır. Bu kurulun üyelerinin tanıyor ve kendilerinden bu konuda himmet bekliyorum.

Acı bir kayıp ve başsağlığı

“Yeni Şafak gazetesi yazarlarından” şeklindeki tanıtmanın çok eksik kaldığı bir değeri, yeri doldurulamaz bir güzel İslam insanını, sevgili Akif Emre'yi kaybetmek hasta bedenimi mecalsiz hale getirdi. Tesellimi şöyle ifade edeyim: Allah Teâlâ, “Siz bir kulum hakkında ne yapacağımı sanıyorsanız ben onu yaparım” buyuruyor. Biz sevgili Âkif'i rahmetiyle kuşatıp cennetine koyacağını sanıyor ve umuyoruz. Ailesine baş sağlığı ve sabr-ı cemil diliyorum.

25.05.2017

BU MAKALENİN SESLİ VİDEOSU VARDIR:



VİDEO DIŞ BAĞLANTISI İÇİN BURAYA DOKUNABİLİRSİNİZ.