Gaybı bilen ve şefaate izin verecek olan yalnızca Allah’tır

"Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının; hiçbir babanın evlâdından fayda göremeyeceği, evlâdın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın; o, yoldan çıkarıcı (şeytan) da Allah hakkında sizi ayartmasın. / Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah'ın katındadır; O, yağmuru yağdırmakta; rahimlerdekini bilmektedir. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez; hiç kimse nerede öleceğini bilemez; ama Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır." (Lukman: 33-34)

33. âyet, sahte şefaatçilere set çekiyor, “siz bana itaat edin, dünya ve ahirette kurtuluşunuzu ben garanti ediyorum" diyen, demeye getiren sahtekârları yalanlıyor ve müminleri uyarıyor. Başta Peygamberimiz (s.a.) olmak üzere ahirette bir kimsenin diğerine faydası olacaksa bu, Allah'ın iznine bağlıdır ve bunu Allah'tan başka kimse bilemez.

Eski tefsirlerin çoğunda bu âyete dayanılarak, kıyametin ne zaman kopacağını, yağmurun ne zaman yağacağını, rahimlerdeki bebeğin cinsiyetinin ve ten renginin ne olduğunu, insanın gelecekte ne gibi durumlarla karşılaşacağını ve ne zaman nerede öleceğini Allah'tan başkasının bilemeyeceği ileri sürülmüş, dolayısıyla bunlara “mugayyebât-ı hams" (beş bilinmeyen) denilmiştir. Halbuki âyette diğer üç konudaki bilginin yalnız Allah'a mahsus olduğu açıkça belirtilirken yağmurun vakti ve henüz doğmamış olan bebeğin cinsiyeti ve özellikleri hakkında böyle bir sınırlamaya yer verilmemiştir; bu da belirtilen iki konuda insanların önceden bilgi sahibi olabileceklerini gösterir. İmam Ebu Mansur Mâtürîdî de bu âyetin tefsirinde yağmurun ne zaman yağacağı, rahimdekinin çocuk olup olmadığı ve cinsiyeti konularında kulların da bazı işaretlere bakarak kısmen bilgi sahibi olabileceklerini yazmıştır. Nitekim çağımızda bilim bu noktaya gelmiştir. Şurası da muhakkak ki, olmuş ve olacak tabiat olaylarını bütün yönleriyle eksiksiz bilen yüce Allah, insanların bilgilerini ve tahminlerini altüst eden yeni durumlar yaratabilir ve böylece insanların olmasını bekledikleri olaylar bekledikleri gibi gerçekleşmeyebilir.

Bu beş konudan üçünü (Kıyametin ne zaman kopacağı, insanın gelecek zamanda ne yapacağı ve başına nelerin geleceğini ve nerede öleceğini) Allah'tan başkasının bilemeyeceği âyette kesin bir dil ile ifade edilmiştir.

Çocukluğumdan beri kaç kere bazı şarlatanlar, kahinler, gayıp bilicileri "şu gün kıyamet kopacak" dediler, hepsi yalan çıktı. Bugün de bazı sözde gayıp bilicileri “şu vakitde öleceğim, şu zamanda şunu yapacağım, şunlar olacak" diye iddialar ortaya atıyor, kafaları karıştırıyor ve insanları huzursuz ediyorlar; ama unutmayalım ki, bu iddiaların revaç bulması müminlerin bilgi ve iman eksikliklerinden kaynaklanıyor. Bir seçim arifesinde şeyhlik iddiasında olan bir şahıs miting meydanında Allah'a yemin ederek “bu seçimde iktidara geleceğiz" demiş, ama yüzde bir oy dahi alamamıştı, lakin onun tabileri kendisini dinlemeye ve ona bağlı kalmaya devam ettiler. Kur'an'ı hakkıyla anlayan ve ona iman eden müminler bu iddialara gülüp geçerler, inanan gafilleri de uyarırlar, uyarmaları gerekir.

İnsanları dünyada ve ahirette saadete kavuşturacak ve kurtaracak olan İslamdır; İslam ise insanın hayatında ancak Allah Resulü'nün (s.a.) yolunu izlemek, ahlakı ile ahlaklanmak, başkalarının söz ve davranışlarını da bu ölçüye vurarak değerlendirmek suretiyle gerçekleşir.

11.11.2016