Ortasını bulmak [Editör: Fetö, devlet, kararnameler - 18.09.2016]

Her şeyin ortası ideal olanı değildir; güzellik, iyilik, hayır hasenat, adalet, güzel ahlak... kavram ve erdemlerinde ortanın değil, kamil, en iyi, en güzel, en değerli olanın peşine düşülür. Ortanın iyi olduğu durumlar iki aşırı uç (ifrat ve tefrit) arasındaki durumlardır.

Meşru iktidarı devirmek, birçok masumun mal ve can güvenliğini ortadan kaldırmak, hadsiz hesapsız zulümler icra etmek üzere kalkışılan darbe teşebbüsüne bir şekilde katılan veya katılanlara destek veren, her şey apaçık ortaya çıktıktan sonra bile kör, sağır ve dilsiz olmaya devam eden, hakikati öğrenmemek için yandaşlarla içe kapanan insanlar masum değildir. Ama hakikati en azından 17 ve 25 Aralık olaylarından itibaren görerek, idrak ederek örgütle alakasını kesen, kestiğine dair delilleri olan insanlar masumdur, ölünceye kadar tevbe kapısı açık olduğuna göre onların da pişmanlıkları kabul edilmelidir. Hiçbir zaman örgütle mensubiyet ilişkisi kurmamış, devletin izin verdiği banka ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş yapmış, mesela murabaha (bankanın satın alıp müşterisine vadeli satması) yoluyla ev almış, uzun vadeli borcunu bugüne kadar ödemek mecburiyetinde olduğu için hesabında da hareket bulunmuş kimseler masumdur. Bir emirle belli tarihte bankaya para yatıran ve bir emirle çekenler ile böyle bir ilişkiye tabi olmadan herkes gibi para yatıran ve çekenleri aynı kefeye koymak haksızlıktır. Örgütün çeşitli baskı yollarıyla insanları gazeteye abone yaptığı, kurban ve himmet topladığı herkesin malumudur. Bu baskıya maruz kaldığı için abone olan, yardımda bulunanlar ile mensubiyet gereği bunu yapanları birbirinden ayırmak mümkün ise tamamına aynı muameleyi reva görmek haklı değildir...

Tasfiyenin bir ucunda yaşanan felaketin bir daha tekrarlanmasını engellemek için zaruri görülen “yaşın da yanmasını göze alan tutum”, bir ucunda da “yaş yanmasın diye kuruya da geçit vermeyi mümkün kılan tutum” var; işte bu iki aşırı ucun orasını bulmak gerekiyor. İşte burada “orta” hayırlıdır, iyidir ve bulunması gerekir.

Mağduriyetlere nelerin ve kimlerin sebep olduğu konusunda çok şey yazıldı ve söylendi, birkaçına da ben yukarıda işaret ettim. Samimi tenkitler, uyarılar ve tavsiyeler karşısında sorumlular sağır olmadılar, ilk adımda yapılan hataları düzeltmek için Başbakanlıkta ve valiliklerde “şikayetleri dinleyecek ve mağduriyetleri giderecek” komisyonlar kurdular.

Unutmayalım ki, devlet milyonlarca eleman ile idare ediliyor, konumuz olan tasfiye ve düzeltme işleri de binlerce insanla yapılıyor. Toplumumuzun ortalama ahlak notu/durumu göz önüne alındığında yukarıdan temiz ve berrak olarak akmaya başlayan suyun kirlenmeden hak sahibine kadar ulaşmasının ne kadar zor olduğu da ortadadır.

En iyi olanı yapamıyorsak hiçbir şey yapmamak mı, yoksa yapılabilecek kadar iyiyi yapmaya devam etmek mi evlâdır?

Bu soru hep sorulmuş ve tartışılmıştır, ama hayat ikincisini yaparak yürüyor ve daha iyisine de ancak bu yoldan ulaşmak mümkün görünüyor.

Faaliyetleri meşru olmayan bir örgüte katılma iki sebeple olur:

1. Kötülük yapmak isteyene örgüt uygun bir zemin olduğu için.

2. İyi niyetli insanlar aldatıldığı/aldandığı için.

Birinci grubun Allah haklarından gelsin ve milletimizi onların şerrinden kurtarsın! İkinci gruba gelince onlar da sorumluluklarını unutmasınlar, içeriye kapanmayı terk etsinler, duvarları aşsınlar, etrafı dinlesinler ve tez elden iyi niyetlerinin gereğine dönsün, bu niyetleri istismar edenleri terk etsinler.

18.09.2016