Sadâkat imtihanı [Editör: 15 Temmuz'un Düşündürdükleri - 29.07.2016]

Kıvançta, ikbal günlerinde, tehlikesiz menfaat fırsatlarında herkes dost , sadık, fedâkâr görünür; tasada, tehlikede, menfaat kesildiğinde, idbar günlerinde ise bunların sahtesi sahihinden ayrılır.

Devletlûlerin etrafından ayrılmayanlar, devamlı “evet efendim, hikmet buyurdunuz efendim, doğrusu sizin dediğiniz ve yaptığınızdır efendim” diyenlerden şüphe etmek gerekir. İtibarını kaybetme, yakınlıktan uzaklaştırılma, makam ve meşru menfaatinden mahrum olma pahasına doğru bildiğini, amirin hoşuna gitmese de münasip bir dil ile söyleyenleri ise dost bilmekte ve yakında tutmakta büyük faydalar vardır.

Yine tatlı günlerde bolca fedakârlık, ferağat, canını ve malını uğrunda feda etme gibi sözler çok söylenir de bunların hayata geçirilme zamanı geldiğinde söyleyenlerin yüzde kaçı sözünde durur, vaadlerini unutmaz ve kendi derdine düşmez! İşte bu ihtimalin de gözden uzak tutulmaması gerekiyor.

Müslümanların hayatında en fazla sayılan ve sevilen Peygamberi Efendimiz (s.a.) olmuştur. Ama ona olan sevgi ve saygısından şüphemiz olmayan sahâbenin tamamı sadakat ve fedâkârlıkta aynı derecede olamamışlardır. Mesela Uhud cenginde düşmanın geçici zaferi esnasında Peygamberimiz'in yanında ve yakınında bir avuç insan kalmış, canları pahasına onu korumuş, bazıları sayısız yaralar almış, Hz. Talha ise O'nun mübarek başına inmekte olan bir kılıcı çıplak eli ile tutarak yaralanmış ve sakat kalmıştır.

Hicret bir manada da varlıktan yokluğa göçtür. Allah ve Resulü'nün rızasını mal, mülk, yurt, yuva, eş ve dosttan üstün tutanlar bütün maddi varlıklarını geride bırakarak, zengin iken yoksul düşerek Medine'ye göç etmişlerdir, ama bu konuda ayak sürüyenler de olmuştur.

Ümmetin en değerli nesli böyle olunca sonrakilerde sadakat, vefa ve fedâkârlığın nasıl olabileceğini kestirmek zor olmaz.

Bu giriş mahiyetindeki sözleri, Cumhurbaşkanımızın özel kalem müdürü değerli Hasan Doğan'ın bir menkıbesini dile getirmek ve takdirlerimi ifade etmek için yazdım.

İlgili haber olayın yakın şahidi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından şöyle ifade edilmiştir:

“İlk adımda helikoptere sığma konusunda sıkıntı yaşandı. Hasan Bey kahramanlık sergiledi. Eşini ve çocuğunu bıraktı. Eşimiz dostumuz kaldı polis arkadaşlar kaldı geride. İki arkadaşımız şehit oldu. Bu darbe girişimine düzmece diyenin aklından şüphe ederim.”

İnsanlar gerçek yüzlerini gizlemeyi, suret-i haktan görünmeyi becerebildikleri için kimin sadık, kimin gizli hain veya çıkarcı olduğunu teşhis etmek oldukça zordur. 15 Temmuz ve benzeri olaylar aynı zamanda bir sadakat, vefa, fedakârlık imtihanıdır; bu imtihanda başarılı olanları iyi değerlendirmek hem amirleri hem de kamu yararı bakımından gereklidir.

29.07.2016