"Mescid-i Aksâ’yı yalnız bırakmayacağız"

"Mescid-i Aksâ'yı yalnız bırakmayacağız" başlıklı bildiriyi(*) kırktan fazla hamiyetli ilim ve fikir adamı ile imzaladık. Dün de kamuya açıklandı. Bu bildiriyi mutlaka okumalı, okutmalı, ülke içinde ve dışında bütün imkanları kullanarak İsrail zulmüne dur demek için çaba göstermeliyiz. Okuduğum bir habere göre İran, "Filistin'e destek vermek için Arabistan'a karşı kendi yanlarında olma" şartını koşmuş. Bu ve benzeri olaylar gösteriyor ki, Filistin dayanışması, hesabı ve siyaseti ön planda olan devletler değil, halklar eliyle olacaktır. Devletleri de yola getirecek olanlar yine şuurlu ve gayretli halklardır. Bu münasebetle ve bildiriye bir katkı olur diye 2008 yılında kaleme aldığım "Mescid-i Aksâ hepimizin" başlıklı yazıyı okuyucularıma sunuyorum:

Konu ile ilgili görüşmeler yapmak için İstanbul'a gelmiş bulunan Mescid-i Aksâ ve Mukaddesatını Muhafaza Vakfı'nın Başkanı Şeyh Raid Salah'ı, 1995 yılında Filistin ve İsrail'e yaptığımız bir seyahatte tanımıştık. O günlerde kendisi, İsrail egemenliğindeki bölgede bulunan Ummu'l-Fahm şehrinin belediye başkanı idi.

Şeyh Râid Salah, Filistin'in 1948'de işgal edilmiş bölgesindeki Filistinliler arasında faaliyetini sürdüren ve Hamas gibi Müslüman Kardeşler cemaatinin bir kolu durumunda olan İslâmî Hareket'in lideridir. Yıllarca İsrail zindanlarında kalıp tüm baskılara rağmen geri adım atmayan nadir insanlardan biridir. Bilgisine, güzel ahlakına, zekasına, tükenmez gayretine bizzat şahit olduk.

Şimdilerde "Mescid-i Aksâ'nın altındaki kazılar yüzünden varlığının tehdit altında olduğunu" kamuoyuna duyurduğu için İsrail tarafından 'sakıncalı ve tehlikeli' ilan edilen Salah, basınımıza yaptığı açıklamada şunları söylüyor:

"İşgal devleti Mescid-i Aksâ'da gerekli onarımın yapılmasına engel oluyor, bunun yanı sıra yetmişli yıllardan beri mabedin altında kazı yapıyor... Kudüs ve Mescid-i Aksâ tüm Müslümanların ve insanlığın ortak değeridir. Kudüs tehlike altında, Kudüs'teki kültürel varlığımızı korumak ve buradaki mevcudiyetimizi devam ettirebilmek için İslam dünyasının desteğine ihtiyacımız var. Kudüs için bir fon oluşturabilir, Müslüman işadamları Kudüs'e yatırım yaparak ekonomik destek olabilirler. Mescid-i Aksâ'nın yıkılmasında en önemli rolü Mağripliler Kapısı oynayacak. Kapı, İsrail kullanılmasına izin vermediği için uzun süredir kapalı ve bakımsız. Kapının kenarındaki surlar bakımsızlık ve kazılar sebebiyle yıkıldı. İsrail burayı yeniden yapma bahanesi ile hafriyat başlattı. Şimdi kapıya, üzerinde buldozerlerin bile çalışabileceği, tankların girebileceği genişlik ve sağlamlıkta köprü inşa ediyorlar. Buldozerler Mescid-i Aksâ'nın içine kadar girebilecek. Mescid-i Aksâ ile Kubbetü 's- Sahra arasındaki ağaçlık alana Hz. Süleyman heykelini (mabedini) inşa edecekler. SADECE KUDÜS VE ÇEVRESİNDE TAHRİP EDİLEN, YIKILAN, KUMARHANE VE GECE KULÜBÜNE ÇEVRİLEN CAMİ SAYISI 1200 CİVARINDADIR..."

Seyahat esnasında hislendikçe şiir yazmıştım. O şiirlerden birkaç parçayı sizlerle paylaşacağım:

Kudüs İslam harîmi onu çiğnetme kurda
Mescid-i Aksâ mahzun düşman tünemiş yurda
Ey Ümmet-i Muhammed daha ne duruyorsun
Unutma sakın hesap vereceksin huzurda

***

Büyük mabet, güzel Aksâ
Boynu bükük, ümmet üzgün
Gözlerimden kanlar aksa
Tam yeridir süzgün, süzgün
Her şey bozuk, nemiz düzgün

***

Dünyanın düzeni onlara yarar
Fırsat elverince Aksâ'yı yıkar
Yerine Süleyman mâbedi kurar
Plan budur hâlâ duracak mısın
Yoksa birliğini kuracak mısın?

21.01.2016

-------------------------
(*) Editörün dipnotu: Bildiri metni:
"MESCİD-İ AKSA'YI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ" BİLDİRİSİ
(Hayrettin Karaman ve 48 ilim adamı tarafından imzalanmıştır.)
Kudüs kaygılarımız artıyor. Gün yok ki Mescid-i Aksa’ya yönelik yeni bir saldırı ile sarsılmayalım… Son aylarda yüzlerce Filistinli kardeşimiz Siyonist kurşunlarla can verdi; binlerce yaralı ve bir o kadar da tutuklu var. Kırk yaşın altındaki Müslümanların Mescid-i Aksa’ya girişi engelleniyor…
1994 yılında El-Halil’de İbrahim el Halil Camiinde sergilenen oyun şimdi Mescid-i Aksâ’da sergilenmek isteniyor. Mescid-i Aksâ’yı bir Yahudi tapınağına dönüştürme amacı sistematik olarak sahneleniyor…
Yıllardır yaptıkları arkeolojik kazılardan sonra şimdi de aleni saldırganlık yolunu seçtiler… Kudüs’ün demografik yapısını sürekli Yahudiler lehine değiştiriyorlar. Siyonistlerin aşamalı “Yahudileştirme” politikaları Batı desteğiyle devam ediyor… Siyonist rejim emrivakilerle fiili durum oluşturarak, dünyayı bu yeni duruma alıştırmak istiyor…
İslam âlemi ise, bu tehlikeli gelişmeler karşısında Mescid-i Aksâ’ya sahip çıkamıyor…
Ümmetin suskunluğu, “işgalci” rejimi şımarttıkça şımartıyor…
Kınamalar akan kanı durdurmuyor, kıyım ve yıkım devam ediyor…
Bilelim ki, gönlünde ve gündeminde Kudüs olmayan her Müslüman kusurludur. Çünkü Kudüs Allah’ın ayetlerinden bir ayettir… Kudüs bizim için stratejik, politik, ekonomik bir amaç değil, imanî bir meseledir. Biz Müslümanlara göre; Mekke Allah’ın haremi, Medine Nebi (sav)’in haremi, Kudüs “ümmetin haremi” dir…
Mescid-i Aksâ, İsra Sûresi’nin 1.âyetinde açıklandığı üzere “çevresi mübarek kılınan” kutlu bir mekân; Allah Rasûlü’nün açıkladığı üzere de “yeryüzünde Allah için kurulan ikinci mesciddir” (Buhari, Enbiya 40; Müslim, Mesâcid 1,2.).
Onun için “Önce Kudüs” diyoruz…
Kudüs sadece Kudüslülerden sorulmayacak…
Kudüs bir Filistin sorunu değil, Arap sorunu değil, insanlık sorunudur… Kuru bir toprak davası değil, insanlığın kurtuluşunun kapısıdır Kudüs… Kudüs’ün özgürlüğü ümmetin özgürlüğü demektir…
Öyleyse gün, Kudüs için bir şeyler yapma, Mescid-i Aksâ’yı yalnız bırakmama günüdür…
Ümmetin Son Kalesi Düşmesin Diye…
Evet, bugün Kudüs, en zor günlerinde bizden gür bir ses bekliyor!
Gelin, hep birlikte sesimizi yükseltelim, bütün gücümüzle ve imanımızla Mescid-i Aksâ’ya sahip çıkalım!
Bizler;
Bütün Ümmet-i Muhammed’i,
Ümmetin âlimlerini, kanaat önderlerini, devlet yetkililerini ve yöneticilerini,
Uluslararası kurum ve kuruluşları Kudüs’ün özgürlüğü için hep birlikte harekete geçmeye, konuyu Türkiye ve dünya gündemine taşımaya, Kudüs’ün yeniden İslâmî kimliğine kavuşturulmasını sağlamaya ve Siyonist rejimin Mescid-i Aksâ’yı yıkma plânlarını engellemek amacıyla sonuç alıcı adımlar atmaya davet ediyoruz.
Bildiriye imza atanlar:
Abdulaziz KUTLUAY, Abdulhamid KAHRAMAN, Abdullah BÜYÜK, Abdulmetin BALKANLIOĞLU, Abdullah TRABZON, Abdullah YILDIZ, Abdulvahap EKİNCİ, Adnan DEMİRCAN, Ahmet AĞIRAKÇA, Ahmet BULUT, Ahmet TAŞGETİREN, Ahmet VAROL, Ali Rıza TEMEL, Bülent YILDIRIM, Ali Rıza DEMİRCAN, Celalettin VATANDAŞ, Ebubekir SİFİL, Faruk BEŞER, Halil GÖNENÇ, Emrullah HATİBOĞLU, Halil İbrahim KUTLAY, Hayrettin KARAMAN, İbrahim CÜCÜK, İhsan ŞENOCAK, İhsan Süreyya SIRMA, İsmail Lütfi ÇAKAN, Kazım SAĞLAM, Kerim BULADI, Mehmet GÖKTAŞ, Mehmet Salih EKİNCİ, Mehmet PAKSU, Mehmet Beşir ERYARSOY, Mustafa AĞIRMAN, Mustafa KARATAŞ, Metin KARABAŞOĞLU, Nureddin YILDIZ, Muhammed Emin YILDIRIM, Ömer DÖNGELOĞLU, Ramazan KAYAN, Siraceddin ÖNLÜER, Şerafeddin KALAY, Şinasi GÜNDÜZ, Talha Hakan ALP, Yaşar KANDEMİR, Yusuf Ziya KAVAKÇI, Yusuf KAPLAN, Muhammed DEMİRCİ, Muhammed El-Amâri, Mustafa Nizar DEMİRCİ
10.Rebî'ul-Âhir.1437 (20.Ocak.2015)