Kur’an Bereketi Kadıköy İmam Hatip Okulu

Sevgili Cumhurbaşkanımızın Kadıköy Kız İmam Hatip Lisesinin açılışında yaptığı konuşmayı(*) dinlerken paylaşılmasında fayda gördüğüm bazı hatıralar canlandı:
1963 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünden mezun olurken bir kısım arkadaşlarımızla “görev yerlerimiz farklı olsa da irtibatı devam ettirmek, İmam Hatip Okullarını geliştirmek ve bu okulun mensuplarıyla ülkemizde islâmîleşme hareketine katkıda bulunmak üzere” sözleşmiştik. Yaptığımız faaliyetler arasında kabiliyetli ve çalışkan öğrencilerle özel olarak ilgilenmek, ek dersler vermek, peryodik olarak evlerimizde toplayarak imtihan ve sohbetler yapıp yeniden ders vermek, bazı kitapları okumalarını sağlamak… da vardı. Bu arada halkla ilişkiler ve halkın faaliyete katılması da önemli olduğu için her birimiz halktan, Kur'an cemaati adını verdiğimiz birer halka edindik, bunlarla onbeş günde bir sıra ile birimizin evinde toplanıyor, Kur'an'ın metnini ve mealini okuyor, açıklamalar yapıyor, arkasından güncel olaylara kendi alanımızdan bakarak yorumlar getiriyor, müzakere ve istişareler yapıyorduk. Bir de küçük yardım sandığımız vardı, buraya yaptığımız katkılarla muhtaçlara yardım ediyor, infak eğitimi alıyorduk.

1974 ten itibaren Kadıköy'de bir İmam Hatip Okuluna ihtiyaç bulunduğu ortaya çıktı, ya hazır bir bina veya üzerine bina yapılacak bir arsa aranıyordu.

Kadıköy Kur'an cemaatimizde bir gece şu mealdeki âyet okunuyor:
"… Sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki: İhtiyaç fazlasını. Allah sizin için âyetlerini işte böyle açıklıyor ki düşünesiniz." (Bakara: 2/219)

Merhum Ahmed Sani Gezici Kur'an cemâatimizin müdavimlerinden olduğu için o da bu ayeti ve üzerine yapılan sohbeti dinliyor, ayrıca İmam Hatip Okulu için bir yer arandığını da biliyor. Kendisinin, bugün okulun bulunduğu yerde hem evi hem de çok geniş bir bahçesi ve arsası var. Şöyle düşünüyor: Benim evim ve yeterince arsamdan başka geniş bir yerim daha var ve bu benim ihtiyacımdan fazla, Allah Teâlâ da “ihtiyacınızdan fazla olanı benim rızam için harcayın” diyor, bunu yapmazsam sorumlu olurum ve dünya menfaatini Allah rızasına tercih de etmiş olurum ki, bu bir müminin yapabileceği bir şey değildir. Yarın sabahtan tezi yok, arkadaşları arayayım ve arsayı, Kadıköy İmam Hatip Okulu için vereceğimi müjdeleyeyim.

Bu örnek hareket herkesi memnun ediyor, hemen faaliyet başlıyor ve okul, bir yıl başka bir binada açılıp ders yılı geçirdikten sonra 1976-77 öğretim yılında yeni binasına taşınıyor.

Kur'an, Allah'ı sevenler ve sayanlar için şüphesiz en sağlam ve şaşmaz hayat kılavuzudur. Onun bereketi saymakla bitmez, onunla ülfet edenlerin buna benzer nice hatıraları vardır.

Peygamberimizin izinde Allah'ın kitabını okuyarak, onu hayatımıza rehber edinirsek aşamayacağımız bir problem kalmaz.

[ * Editörün notu: Konuşmayı şu adreslerden dinleyebilirsiniz: ]
https://www.facebook.com/HayrettinKaraman.net/videos/963503887029695/
https://www.youtube.com/watch?v=HHA-Ab1m_d8

01.10.2015