Rus mezalimi

Dünkü yazımda Avrupa, ABD ve Avustralya'nın mezaliminden (işgal, işkence, baskı, katliam, asimilasyon…) bahsetmiştim. Bu mezalimde en büyük pay sahibinin İngilizler olduğunu da hatırlatmak isterim.

Bunlar bir de utanmadan bize dönüp “soykırımı tanımamızı” söylüyor, bu konuda yetkisiz kararlar alıyor, bizi ayıplamaya kalkışıyorlar.

Peşinen kaydedeyim ki, dini, rengi, soyu sopu ne olursa olsun bir masumun haksız yere burnunun kanatılmasına bile razı olmayız; dinimiz ve onunla oluşmuş milli ahlakımız buna asla izin vermez.
Sırayı bozan birini hafifçe yerine ittiği için kendisinden kısas (misilleme) talep eden o kişiye aynı yerini açarak “gel, sen de itekle” diyen bir Peygamber'in (s.a.) ümmetiyiz.

Bizden olanların bir kısmı doğru yoldan saparak haksız yere bir adamı yaralasa, öldürse, bir grubun hayatına kıysa bunu ümmet asla kabullenmez, tepki gösterir ve engeller.

Ermeni soykırımı meselesine daha sonra geleceğim. Ondan önce şu Ruslar ve Çinlilerin mezalimini hatırlatmak istiyorum. Bunları bütün dünya bilirken, halen de dünyanın çeşitli bölgelerinde Çin, Rusya, ABD ve Avrupa'nın plan ve destekleriyle yüzbinlerce masumun kanı akarken, milyonlarca insan yerlerinden yurtlarından ayrılıp gurbet ellerde perişan olurken bu utanmazların pişkinliği insanın kanını donduruyor!

Lenin ve Stalin dönemindeki komünist vahşetlerinin genel bilançosu ana hatlarıyla şöyledir:

Yargılanmadan hapsedilen on binlerce rehine ya da insanın kurşuna dizilmesi ve 1918-1922 yılları arasında ayaklanan yüz binlerce işçi ve köylünün katledilmesi;
5 milyon insanın ölümüne yol açan 1922 kasıtlı açlığı;
1920'de Don Kazakları'nın ortadan kaldırılması ve sürgüne gönderilmesi;
1918-1930 yılları arasında on binlerce insanın toplama kamplarında öldürülmesi;
1937-1938 yıllarındaki Büyük Temizlik sırasında 690.000'e yakın insanın ortadan kaldırması;
1930-1932 yılları arasında 2 milyon “kulak”ın (ya da kulak oldukları iddia edilen kişilerin) sürgüne gönderilmesi;
1932-1933 yıllarında 6 milyon Ukraynalının kasıtlı olarak yaratılan açlıktan kırılmasına seyirci kalınması;
Önce 1939-1941 yılları arasında, ardından da 1944-1945 yıllarında yüz binlerce Polonyalı, Ukraynalı, Baltıklı, Moldavyalı ve Besarabyalının sürgüne gönderilmesi;
1941'de Volga Almanlarının sürgüne gönderilmesi;
1944'te Kırım Tatarlarının sürgüne gönderilmesi;
1944'te İnguşların sürgüne gönderilmesi.
14 Kasım 1944 tarihinde, 86 bin Ahıskalı Türk Sovyetler Birliği lideri Stalin ve Beria'nın emriyle vatanlarından Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'a sürgün edilmişti. Bir ay süren sürgün sırasında 17 bin Ahıskalı kadın, çocuk ve 2. Dünya Savaşı'ndan dönen yaralı gaziler; soğuk, hastalık ve açlıktan hayatını kaybetmiştir.

Ansiklopedilerde yer alan bilgilere göre 1918 Ocağında Rusya Federatif Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (RFSSC) kuruldu. Ancak, sertlik yanlısı Bolşeviklere başkaldırılar devam etti. İç savaş oldu. Bolşevikler iç savaştan galip çıktılar. Lenin başkanlığındaki hükümet yayınladığı halklar bildirisinde, halklara, Rusya'dan ayrılma ve kendi kaderlerini tayin etme hakkı tanıdı. Bunun üzerine Slav kökenlilerin dışındaki önemli halklar ve Türklerin bir kısmı ayrı özerk devletler kurdular. Ancak Bolşevikler Rusya'da duruma hakim olunca, bu devletlere soğuk baktılar. Yeni kurulan bu devletlerin üzerine Troçki'nin örgütlediği Kızıl Orduyu göndererek teker teker egemenlikleri altına aldılar.

Daha yakın tarihlerde Afganistan, Gürcistan, Azerbaycan, Kafkasya, Kırım ve Ukrayna'da Rus mezalimi olanca hızıyla devem etti ve ediyor.

Birilerinin zulmü, başkalarına ne örnek olur ne de meşrulaştırma delili; bizim de maksadımız bu değildir, ancak “o birileri ağızlarını açıp konuşmadan önce bir aynaya baksınlar” derim.

Sıra Çin mezaliminde.

01.05.2015