Çeşitleme

* Hükümet benim fetvam ile mi amel ediyor?

Bir STK başkanı konuşuyor ve diyor ki: “Cemevlerinin mâbed sayılmaması konusunda hükümet, Hayrettin Karaman'ın fetvalarına göre karar veriyor."

Ben bir müftü değilim, Diyanet'in “Din İşleri Yüksek Kurulu” üyesi de değilim. Hükümet din konusunda bir bilgi almak isterse yanıbaşında Diyanet İşleri Başkanlığı var, oradan alır. Ayrıca Alevilik açılımı ile ilgili birçok çalıştay yapıldı, bu çalıştayların yalnızca birinde ben bulundum, orada ve diğerlerinde birçok farklı görüş ve düşünce paylaşıldı, tartışıldı. Hükümetin bunlardan da haberi ve bilgisi var. Ben hem orada hem de zaman zaman gazetedeki köşemde bu konudaki görüşümü yazıyorum; beğenen alır, beğenmeyen almaz; ama bir hükümet kararını bir kişinin görüşüne bağlamak çok naif bir manevradır veya savunma şeklidir. Esasen araya fesatçılar girmese bu konu da ilgililer ile hükümet arasında samimi görüşmelerle çözüme kavuşacaktır, ama nasıl birleri çözüm sürecine karşı ise birileri de Alevî açılımını sabote etmek için elden geleni artlarına koymuyorlar.

* Kaçak Göçmenler ve Avrupa

Vicdansız Avrupa'nın bir sözcüsü, kaçak göçmenler konusunun çözümü hakkında konuşuyor ve şu tedbirlerden (evet yalnızca bunlardan) söz ediyor: 1.Sınırlar sıkı kontrol edilmelidir. 2. Kaçak göçmen taşıyanlara ağır cezalar verilmelidir. 3. Taşıyıcı araçlar ele geçirilince derhal imha edilmelidir.

Tam vicdansız Avrupa'ya yakışan bir yaklaşım!
Avrupa'da insan bilimleriyle ve bu meyanda tarihle meşgul olan bazı insaflı kişiler de var; bunlara bir sorsalar, yazdıklarını okusalar, o zaman bu göçmen akınının sebeplerini anlayacak ve belki daha “insana yakışır” tedbirlerden söz edeceklerdir.
Ey ABD, ey Avrupalılar!
Siz ABD'ye hakim olmak için oradaki yerlileri, Avustralya'ya hakim olmak (buraları gaspetmek) için de buradaki yerlileri dengesiz güç kullanarak imha ettiniz.
Siz Afrka'yı, Asya'yı, Osmanlı topraklarını ele geçirmek, sömürgeleştirmek ve sömürmek için birleştiniz, her türlü kahpeliği ve zulmü icra ederek bu emelinize ulaştınız. Bu topraklardaki düşünen insanları, hareket liderlerini öldürdünüz, insanları önce sindirdiniz, sonra da uyuşturdunuz. Yaptıklarınız yanınıza kalacak zannettiniz, ama bu topraklardaki insanlar uyanmaya başladılar, kimileri ülkelerinden sizi kovmak için hareket ediyorlar, kimileri de gaspettiğiniz maddi değerlerinin çok az bir kısmını geri almak için sizin ülkelerinize gelmek istiyorlar. Yalnızca bu sebeple de değil, siz onların ülkelerinde saltanat ve menfaatlerinizi devam ettirebilmek için her türlü entrikaya başvuruyor, sözde devletçikleri ve bir devletin içindeki farklı kesimleri birbirine düşürüyor, oraları yaşanamaz hale getiriyorsunuz. Her şeye rağmen ülkelerinde yaşamak ve direnmek isteyenlerin yanında buna güç yetiremeyenler de oluyor ve göç ediyorlar.
Sizin “medenî ve ahlaki” tedbiriniz yalnızca engellemek, imha etmek ve ceza vermekten ibaret.
Siz insan mısınız yoksa insan kılığında başka bir şey mi?
Akif doğru söylemiş:
“Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar”

* Ve bir düzeltme

Son yazımda nafile oruçlardan söz etmiştim. Burada yanlış yazılan bir kelime yüzünden önemli bir hata oluşmuştur. “Yılın, oruç tutulması caiz olmayan günlerinde bir gün oruç tutup ertesi gün tutmamak şeklindeki oruç ibadeti de Peygamberimiz tarafından tavsiye edilmiştir” cümlesinde geçen “caiz olmayan” ifadesi, “caiz olan” şeklinde olacaktır. Yani bütün yılı, bir gün oruçlu ertesi gün oruçsuz geçirmek de Dâvûd (a.s.)'un ibadet şekli olup Peygamberimiz (s.a.) tarafından tavsiye edilmiştir; yeter ki, bayram günleri gibi oruç tutmak caiz olmayan günlere rastlamasın.

30.04.2015