Kutlu doğum kutlu hafta

Rahmeti gadabını bastıran Cenâb-ı Mevlâ bütün yarattıkları bu rahmetten nasip alsın diye “Âlemlere rahmet” bir peygamber gönderdi ve bize ne mutlu ki, O'nun ümmeti biz olduk. Bu acılı dünyada başımıza hangi belâ geliyorsa bilelim ki, o rahmete sırt çevirmemizin sonucudur. Özellikle iddia olarak ümmeti olan bizlere düşen O'nu her an hatırda tutmak ve izinden gitmektir. İnsan nisyan ve gafletle ma'lûldür, bu yüzden onu uyarmaya ihtiyaç vardır, Kutlu Doğum Haftası işte bu ihtiyacı güçlü bir tonda yerine getiriyor, sebep olan ve yürütenlerden Allah razı olsun.

1606 yılında İstanbul'da vefat eden Hakani Mehmed Bey'in harika hilyesini bugünün Türkçesiyle söylemeye çalışmıştım. Ondan bir parçayı Kutlu Hafta'ya ithaf ediyorum:

Gönüllerde taht kuran ey sultanlar sultanı
Sana “Levlâk” demişken âlemlerin Rahman'ı

Senin vasıflarını nasıl döküp sayayım
Lutufların sayısız nasıl nokta koyayım

Seni Hak zatı için bir güzel ayna kıldı
Biricik zatı için seni müstesnâ kıldı

Güzelliğin hakkında nice âyeti tevîl
Edemez bunca kemal ve ilmiyle Mîkâîl

Arş ayağın altını öpüp kazanır şeref
Seni taşır ve yürür izzetle Burak, Refref

Peygamberler övmekten aciz iken zatını
Veliler bulamazken sana hizmet katını

Ben nice toprağım ki ayağının altında
Konuşayım yazayım yüce zatın hakkında

Karınca övmüş idi Süleyman'ı bir yerde
Bende ağız açmaya cür'et ve kudret nerde

O karınca kadar da bende kudret bulunmaz
Seni övmeye bende onca takat bulunmaz

Ehl-i beyt'in ayağı altında bir toprağım
Karıncadan da zayıf kuruca bir yaprağım

Ama senin şefkatin Süleyman'dan çok üstün
Mevlâ'nın lutfuna sen mazhar oldun büsbütün

Marifet âleminde ey Kerîm sen öndesin
Merhamette eşin yok kimler ne derse desin

Mirac gecesi mazhar olduğun vahdet için
Keyfiyetsiz gördüğün nur ve saâdet için

Kusurumu bağışla ihsanı esirgeme
Bağışlanmamı buyur beni mahrum eyleme

Buyur da ben korkudan, endişeden kederden
Kurtulup katılayım salihlere bir yerden

Ne kadar zor olsa da senin hilyeni yazmak
Başladım belki işim iğneyle kuyu kazmak

Güvendim ve dayandım bir tek Ulu Sultan'a
Başladım hilyene ben, küstah desinler bana

10.04.2015