Zalime karşı mazlumun yanında

Esed halkına zulmediyor, Türkiye mazlum halkın yanında yer alıyor, ama şartlar güç kullanarak zulmü bertaraf etmeye uygun düşmüyor, ancak mazlumların bir kısmını ülkemize alarak insani yardımlarda bulunduk, bulunuyoruz.

Irak'ta Mâlikî mezhepçilik yaptı, halkın bir kısmına zulmetti, anayasada yazılı haklarını Barzani yönetimine (federe devlete) vermedi, Türkiye haksıza karşı haklının yanında yer aldı, daha çok diplomasiyi kullanarak adaleti sağlamaya çalıştı. Şimdi işler orada bir parça normalleşme yoluna girdi.

Mısır'da Sisi darbe yaptı, demokratik yoldan seçilmiş cumhurbaşkanını ve hükümetini düşürdü, adamları hapse attı, idamla yargılıyor, binlerce insanı katletti; ABD olsun AB olsun bu zulmün karşısında yer alamadı, darbeye darbe diyemedi (demedi), Türkiye zarar görmeyi de göze alarak Sisi'ye karşı çıktı, darbeyi kınadı, mazlumların yanında yer aldı, Sisi ile bir masaya oturmayarak tavrını ortaya koydu.

Büyük Akif'imiz ne demişti:
"Zulmü alkışlayamam, zâlimi aslâ sevemem;
Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem
Biri ecdâdıma saldırdı mı, hattâ boğarım?
-Boğamazsın ki !
-Hiç olmazsa yanımdan kovarım.
Üç buçuk soysuzun ardında zağarlık yapamam
Hele hak nâmına haksızlığa ölsem tapamam"

Evet, Cumhurbaşkanımız "haksızlığa tapmadı", ve Sisi'yi yanından kovmuş oldu.

Derken ortaya bir IŞİD çıktı. Sanki nikah ilan ediyormuş gibi halifeliğini ilan etti, kendine bey'at etmeyenlere savaş açtı. Kendisi gibi düşünmeyen, mesela ehl-i sünnet olan veya başkaca farklı islâmî yorumlara sahip olanları tekfir etti (siz kafirsiniz dedi), kanlarını, mallarını, kadınlarını kendine helal kıldı. Bütün bunların İslam'ın teorisi ve pratiği ile telif edilmesi mümkün değildir, ortada bir din istismarı ve güzel İslam'ın imajını kirletme, dünyaya rezil etme hiyaneti vardır ve yaptıkları baştan sona zulümdür.

ABD ve diğerleri yine oyun içinde oyun kuruyorlar, kendi çıkarlarına göre devlet batırıp devlet kurdurmanın, vaktiyle masa başında çizdikleri sınırları yeni çıkar hesaplarına göre revize etmenin peşindeler. Operasyonları göstermelik. İşlerine geldiğinde Arjantin'e, Mali'ye, Orta Afrika'ya, Libya'ya... asker çıkaran, onlarla işbirliği yapmayan hükümetleri ve isyan hareketlerini ateşle, kanla, barutla imha edenlerin, bir IŞİD'in Kobani'yi işgalini engellemeye sözde güçleri yetmiyor (!)

Zalim olan ve öldüren "sözde Müslüman" ise; mazlum olan, ölen, tecavüze uğrayan, malı mülkü ellerinden alınan, yurt ve yuvalarından edilenler de Müslüman, hem de "mazlum Müslümanlar".

"Peki zalime karşı mazlumun yanında olma" ilkesi ne olacak. Türkiye eli kolu bağlı seyir mi edecek, yoksa haksızı yola getirinceye kadar gerekirse güç kullanmayı bile göze mi alacak?

Elbette mazlumun yanında yer alıp zalime dur diyecektir.

Şüphesiz köklü çözüm Mısır'da, Suriye'de, Libya'da, Yemen'de, Filistin'de... demokrasinin, mazlumun, haklının yanında yer almak ve buralarda normalleşmeyi sağlamaktır, ama bunu Türkiye tek başına yapamaz, yapamıyor. Adaletsiz dünya düzenini kuran ve bunda ısrar eden büyük zalimlerin yola gelmesi gerekiyor; bunları yola getirmeye ise ancak Allah'ın gücü yeter.

Ve olup bitenlere bakıyorum da bunun da çok uzak olmadığını görüyorum.

02.10.2014