Kelime-i Şehadet Ebedî İnlemeli

Osmanlı'yı asırlarca ayakta tutan güç kaynaklarının başında İslam'a olan saygı ve bağlılık vardır.

Yahya Kemal bir yazısında (30 Mart 1922 tarihli Tevhid-i Efkâr Gazetesi), Yavuz Sultan Selim'in Hırka-i Saadet'i Mısır'dan getirip özel odadaki mevkiine koyduğundan beri kırk hafızın nöbetle Kur'an okuduklarını ve bir dakika bile buradaki Kur'an sesinin kesilmediğini hatırlattıktan sonra şöyle diyor:

« …bir hakikat keşfettim. Bu devletin iki mânevî temeli vardır:
1- Fatih Sultân Mehmed'in Ayasofya minâresinden okuttuğu ezân sesi (ki, hâlâ okunuyor!..)
2- Yavuz Sultân Selim'in Hırka-i Saâdet önünde okuttuğu Kur'an-ı Kerîm sesi ki, hâlâ okunuyor!
Eskişehir'in, Afyonkarahisar'ın, Kars'ın genç askerleri, siz bu kadar güzel iki şey için döğüştünüz! »

Önceki yazımda ifade ettiğim gibi Cumhuriyetin ilk Meclisinin kabul ettiği milli marş ile de "İslam'ın bu topraklarda ebediyyen yaşaması" karara bağlanmıştı.

Daha sonra işler tersine çevrildi, halka zorla başka bir uygarlık dayatıldı, İslam'a sırt çevrildi ve Kemalistlerin İstiklal Marşı yerine okumaya başladıkları Onuncu Yıl Marşı'na göre şu köklü değişimler gerçekleşti:

1. Din yerine pozitivizm:
"Uyduk görüşte bilgi, gidişte ülküye biz;
Tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz."

2. Ümmet yerine ırkçı milliyetçilik:
"Çıktık açık alınla on yılda her savaştan,
On yılda onbeş milyon genç yarattık her yaştan;
…
Türk'üz, bütün başlardan üstün olan başlarız;
Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız."

"Her yaştan onbeş milyon genç yaratmak" halkı baştan sona değiştirmek, eski ile yeni arasındaki bağları koparmak, kültür ve uygarlık değiştirmek manasına gelmektedir.

"Türk oldukları için bütün başlardan üstün olduklarını iddia etmek" de bugün aklı başında olanların ağızlarına alamayacakları bir saçmalıktır.

Yeniden yetiştireceğimiz dindar gençlik (nesil) sayesinde ebediyyen bu topraklarda yaşayacak olan dinimize göre üstünlük, belli bir ırka mensup olmakla değil, "erdem yarışında önde", "sahih İslam'a imanda samimi" olmakla elde edilir.

Kafaları ve kişilikleri karışmış, öz değerlerine yabancılaşmış nesiller baş değil, ancak kuyruk olabilirler.

03.08.2014