İsrail'in hedefi ve işbirlikçileri

ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Mısır, Hindistan İsrail'i destekliyor. İsrail'in kuruluşundan bugüne kadar yapıp ettiklerinin büyük bir kısmı hukuk, ahlak, uluslararası kurallar ve antlaşmalara aykırıdır. Bunu bildikleri, son katliamın da insanlık dışı olduğunu bilmeleri gerektiği halde, bu nispeten iri devletler İsrail'i niçin destekliyorlar? Çünkü bu devletlerin Ortadoğu ve İslam coğrafyası ile ilgili planları, hedefleri ve çıkarları var. Bu hedeflere ulaşabilmek için ahlak ve hukuka değil de karşılıklı çıkara dayanan işbirliği ve işbirlikçilerine ihtiyaç duyuyorlar. Suudiler, Mısır, Körfez ülkeleri zaman zaman bu işbirliğine yanaşıyorlarsa da hem onlara devamlı güvenmek mümkün değil, hem de onlar sayesinde istedikleri halkı dövme imkanı yok. Şu halde bu meşru olmayan ihtiyacı, meşru olmayan bir "devlet" ile karşılamak gerekiyor ki, bu da terörist İsrail'dir.

İsrail kendi hedefleriyle de örtüşen bu görevi memnuniyetle yerine getiriyor; böyle destekçileri olduğu ve imha etmek istediği devletin ise hemen hiçbir etkili destekçisi bulunmadığı için hiçbir şeyden çekinmiyor.

Peki İsrail'in hedefi nedir?

Filistinlileri sonuna kadar öldürmek veya Filistin topraklarından atmak, başkenti Kudüs olan ve Mısır'dan Fırat havzasına kadar ulaşan "Büyük İsrail" devletini kurmak, Mescid-i Aksa'yı yıkmak ve yerine Süleyman Mabedi'ni inşa etmektir.

Onu destekleyen iri devletlerin hedefi modern sömürgeciliği devam ettirebilmek için bölgede uygun yönetimleri işbaşına getirmek ve orada tutmaktır. Bu hedefin en büyük engeli, onların güdümünde olmayan "İslâmî hareketler"dir. Bu islâmî hareketlerin önemli ve etkili ikisi Cemâat-i İslâmî ile İhvan-ı Müslimîn'dir. Arap Baharı adı verilen ve sonu islâmî yönetime varacak olan bağımsızlık hareketleri içinde İhvan'ın önemli bir rolünün bulunduğu malumdur. Baharı kışa çevirmek üzere hemen harekete geçen sömürgeciler, Libya, Yemen, Suriye ve Mısır'da yaptıkları ve yaptırdıkları ile kısmen amaçlarına ulaştılar. Ama onları rahatlatacak ve tatmin edecek sonuç bunlar değil, İhvan'ın ve onun askeri kanadı olan Hamas'ın yok edilmesidir. Bunun için de Mısır'ı, Suriye'yi ve İsrail'i kullanıyorlar. Bunların arasına IŞİD diye bir belânın sokulmuş olması ihtimali de gün geçtikçe kuvvet kazanıyor.

Türkiye'de muhalefete sorarsanız "bu işler bizi ilgilendirmez, biz kendi çıkarımıza bakalım, iri devletlerin meşru olmayan amaçlarını engellemek de bize düşmez, bırakalım yapsınlar, bırakalım geçsinler, yeter ki, bütün komşular bizden memnun olsunlar…" diyorlar.

İktidar mazlumların yanında yer alarak bu iri devletlere karşı elinden gelen çabayı gösteriyor; ama onun da -ülke olarak- gücü ve yapabilecekleri çok sınırlı. Sonucu gücüyle değil, zalimi ikna ederek almaya çalışıyor; zalim ise ikna olmadığı gibi Türkiye'nin tutum ve çabalarına öfkeleniyor, onun da başına çorap örmek için elinden geleni ardına koymuyor.

Dua edelim, para, ilaç, gıda yardımı yapalım; bunlara itirazım yok da, amelî duadan ne haber!? Amelî dua, amacı gerçekleştirmek için esbaba tevessüldür; yani sonuç alacak eylemdir. Bunun da savaş kısmını tek başımıza yapmamız mümkün değildir, ama mesela İsrail'e bütün İslam ülkelerinin çeşitli ambargolar uygulamaları mümkündür.

Oturup dua edelim, ama arkasından "Şimdi neler yapabiliriz" sorusunu soralım ve eyleme odaklanalım!

20.07.2014