Bir ziyaretin ardından: Muhabbet Bilmecesi -Şiir-*

Yanındaki Yemen'de Yemen'deki yanında
Huzurunu lütfeyle ömrümün her anında
Dünya oyun eğlence, aramıza girmesin
Bir serabın ne olur şerefinde şanında

Ezelî mayan sevgi sen O'nun habîbisin
Sevgisiz ruhlar hasta sen bunun tabîbisin
Al kalbimi eline yeniden yapılandır
O benim değil artık sen onun sahibisin

Kullara sesleniyor Yücelerin Yücesi
"Seviyorsanız beni" gündüzü ve gecesi
"Sevgilimin peşine düşün de gelin bana"
Böyle çözülmüş işte muhabbet bilmecesi

Şu ilâhî lutfa bak: Sevmek sevilmek için
Bize bir yol göstermiş ve adına demiş din
Bu yolun kılavuzu hem sevmiş hem sevilmiş
Onda fani olursan şifa buluyor derdin

Bu ilâhî sevgiye kavuşmanın tek yolu
Allah'ın sevgilisi ve onun en has kulu
Muhabbetin hasılı Muhammed'e uymaktır
Tek onu izleyelim bırakın sağı solu

Kâinata muhabbet o kaynaktan yayıldı
O sevgiyi bulanlar gafletinden ayıldı
Bütün sevgiler O'ndan, O'na raci olmalı
Bu sevgide pişenler kâmil insan sayıldı

II

Bütün güzelliklerin temelinde o sevgi
Bütün âşıklarının emelinde o sevgi
Gönüllerden fışkıran gözden dökülen yaşta
Nakkaşın ve hattatın var elinde o sevgi

Hassân diyor "sözlerim onunla güzel oldu"
Fuzuli sudan ilham alıp yola koyuldu
Sonsuzluk kervanının peşinde seken şair
Ve Ravza'da can veren Sudanlı onu buldu

Hâkanî'nin Hilye'si ruhlara zinet oldu
Bûsırî'nin Bürde'si ümmete nimet oldu
Süleyman Çelebi'nin Vesîletü'n-necât'ı
Şiir dalında zirve, irfan ve hikmet oldu

Zî-selem yârânını anıp göz yaşı döken
Yaşa başa bakmadan aşk ile yola düşen
Kervancıya "hızlan ki sabrım kalmadı" diyen
Ve Arif almış ilham hû çeken güvercinden

Yaman dede "Dahîlek Ya Resul" deyip yandı
Bu aşkın ateşine bilmem nasıl dayandı
"Ağlatma yak" diyordu, "sönmesin aşk ateşim"
Yaman dedenin aşkı böylesine yamandı

Rabbim ona sevginden bir nasip diliyoruz
Dilekçe vermek için Ravza'ya geliyoruz
Dilekçeye bir paraf alıyoruz da ondan
Kabulü için bunu vesile biliyoruz

Yemen'de orda burada, nerede olursak biz
Ezelî muhabbetten bir nasibe talibiz
Bizi ayırma senden, bizi bize bırakma
Sevgilin önümüzde arzederiz halimiz

2014 Ramazanı, Medine

11.07.2014

(* Editörün notu: Bugünkü köşe yazısı, bu Ramazan'da Medine'de yazılmış bir şiirdir.)