HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Hürriyet, din ve ahlak

Ancak hür insanların ahlaki ve dini davranışlarında samimiyet bulunabilir. Baskı altında ahlaka ve dine uygun davranan insanlara gelince bunların da samimi -baskı olmasa bile öyle davranacak olanları- bulunabilir, ama "baskıcının istediği gibi görünme" şaibesi daima mevcuttur.

Hürriyet ile din ve ahlak arasındaki ilişkinin bir başka boyutu da haddin ve hakkın tecavüzü ile ilgilidir. Kayıtsız, şartsız, sınırsız bir hürriyet hiç olmamıştır ve olmamalıdır. Bütün mesele "kayıt, şart ve sınır"ın, hürriyetin özüne zarar vermeyecek ölçüde olmasında düğümlenir. Dindarlar, hürriyete dayanarak dini değerlerin çiğnenmesine razı olmazlar, bundan incinirler ve tepki gösterirler. Herhangi bir ahlak felsefesini ve buna göre yaşamayı benimsemiş olanlar da o ahlak ilkeleri çiğnendiği, hiçe sayıldığı ve alenen ihlal edildiği zaman rahatsız olur, tepki gösterirler. Yasama ve devletin diğer organları işlerini yaparken ülkede huzur, güven ve asayişin var olmasını ve bozulmamasını hedefe koyarlar/koymalıdırlar. Hürriyetle ilgili düzenleme ve uygulamalarda da bu esasın göz önüne alınması zorunludur.

Ülkemizde düşünceyi açıklama ve basın hürriyeti dahil bir takım temel hak ve hürriyetler anayasada yerini almıştır ve uygulamada da işler durumdadır. Bu ülkenin büyük çoğunluğunu oluşturan Müslümanların din ve ahlak anlayışlarına aykırı bir davranış, hürriyete dayanılarak ortaya konursa büyük kitle bundan rahatsız olur ve tepki gösterir. Hürriyetçilerin "azınlığın aykırı davranışlarına imkan verilmeli, çoğunluğun baskısı devlet tarafından engellenmelidir" şeklindeki talepleri -ben ısrarla iddia ediyorum ki- tam olarak gerçekleşmez; bu dünyanın her yerinde az veya çok böyledir. Bu durumda hürriyete dayanarak çoğunluğun dini ve ahlaki değerlerini hiçe sayan, bunlara saygı göstermeyen, alenen çiğneyen kimseler yaptıklarının sonucuna da katlanmak durumunda kalırlar (kalsınlar demiyorum, kalırlar diyorum).

Bir İslam ülkesinde yaşayan dini azınlıkların din hürriyetleri vardır. Bu hürriyete dayanarak İslam'ın kutsallarına (Kur'an'a, Peygambere, İslam büyüklerine…) dil uzatsalar; yani kendi inançları ve din hürriyeti gereği bunların sahte, yalan, küçük, değersiz olduğunu söyleseler bu davranışlarının sonucu ne olur? Devlet ister şeriatla yönetilsin, ister laik demokrat olsun büyük Müslüman halk kitlesi buna şiddetle tepki gösterir, huzur ve istikrar bozulur, canlar yanar, maddi ve manevi pek çok zarar ortaya çıkar. İşte bunlar olmasın diye -sınırlama mevzuatta bulunsun bulunmasın- sosyal hayat hürriyete sınır getirir, hür kimseler kendi iradeleriyle hürriyetlerini sonuna kadar kullanmazlar.

Bir de çoğunluğun dar görüşlülüğe, taassuba, insafsızlığa dayalı olarak azınlıkların hürriyetlerini "normal, hak, meşru, zorunlu" olanın dışında sınırlamaya kalkışmaları vardır. Buna yine çoğunluğun içindeki kamil kanaat önderlerinin karşı çıkmaları ve devletin de bu haksızlığı engellemesi hak olur, gerekir.

Diyelim ki, bir ülkede basın hürriyeti var. Basın bu hürriyete dayanarak "ağır, yüz kızartıcı, utanç verici" bir suçlama ile gözaltına alınan kimselerin çarşaf çarşaf görüntülerini veriyor, televizyonlar bu görüntüleri bıktıracak ve bulandıracak kadar tekrarlıyor, hafızalara çakıyor. Savcılıkta sorgulama yapıldıktan veya mahkemeye sevk edildikten sonra bu kişilerin masum (suçsuz, ithamlardan uzak) oldukları anlaşılırsa "iz yapan iftira ve itham lekesi" nasıl çıkacak? Bu insanların zedelenen itibarları ve ailelerinin maruz kaldıkları utanç nasıl izale edilecek. Basın hürriyeti bu ahlaksız, insafsız, adaletsiz, vicdansız davranışı nasıl meşru hale getirecek ve bunu yapanların, yapanları haberdar ederek sebep olanların (emniyetin) bir sorumluluğu olmayacak mı !?

20.12.2013Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Önceki Makale
Sonraki Makale
Makale Listesi
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Önceki Makale Sonraki Makale Makale Listesi