İmam Hatip okulları da İslamcılık da ölmedi

Sayın Mümtazer Türköne en azından beni şaşırtan bazı yazılar kaleme alıyor. Bir zamanlar "İslamcılık öldü" dedi, bu tezi ispat için çabaladı. Yenice bir yazısında da İmam Hatip okullarını öldürdü. Daha vahimi bu okullara ve/veya dershanelere gönül verenler arasında fitne oluşturacak şu satırlara yer verdi:

« Dershaneleri kapatma teşebbüsü, hükümetin daha doğrusu Başbakan'ın imam-hatipler üzerine inşa ettiği eğitim politikasının mütemmim cüzü olabilir mi? »
« Bir uçta dershanelerin, öbür uçta imam-hatiplerin yer aldığı bir kutuplaşma veya kamplaşmayı mı yaşıyoruz? »
« ... Sempozyumun tanıtım metninde ve açış konuşmasında şu cümle yer alıyor: Türkiye'de eğitim kademelerinin 4+4+4 olarak yeniden düzenlendiği süreçte imam-hatip liselerinin eğitim sistemimiz içindeki yeri güçlenmiştir. Peki dershaneler kapatılınca imam-hatipler daha da güçlenmiş mi olacak? Cevap muhataralı, ancak bu soruya "evet" cevabı verenleri takip etmemiz lâzım. »
« Nitekim hükümet bu okulların önünü açmak için özel bir çaba harcıyor. Yalnız harcadıkları çaba yetmiyor. Birbiriyle bağlantılı iki açmazları var: Birincisi bu okullarda eğitim kalitesi çok düşük, ikincisi talep yok. »
« Türkiye'nin yeni kuşak elitleri artık imam-hatip mezunları değiller. İmam-hatipler hüzünlü, acılı, meşakkatli hatıralardan ibaretler. »
« İmam-hatipleri hayırla ve saygıyla yâd ediyoruz; ama hepsi bu kadar. Bugün din eğitimini devletin buz gibi soğuk ellerine mahkûm edecek her teşebbüs gelecek nesillere yapılacak en büyük kötülüğe dönüşecektir... »

Ben İmam Hatip camiasını yakından tanıyanların önde gelenlerinden biriyim; bu okullarla ilgili kuş uçsa haberim olur. Okuyucularımı temin ederim ki, dershane konusu ile İmam Hatip okulları arasında sayın yazarın uydurduğu (veya hayal ettiği) öyle bir ilişki ve çatışma yoktur.

İmam Hatip mezunlarının yeni kuşak elitleri olup olmadığını söyleyebilmek için Türkiye'deki elitlerin ve mezun oldukları okulların tam bir listesine sahip olmak gerekir. Yazarın elinde böyle bir liste varsa bana da gönderse memnun olurum. Ben ailemden ve İSAM çevresinden birkaç örnek vereceğim: İki oğlum, damadım, üç torunum İmam Hatip mezunu olup tamamı akademyada ve aksiyonda önemli yerlere gelmişlerdir. İSAM'dan Tahsin Görgün, Recep Şentürk ve İbrahim Kalın yeni kuşak elitlerden değillerse Türkiye'de elit yok demektir.

Yazarın, İmam Hatiplerin ruhuna Fatiha okumayı çok istediği anlaşılıyor, ama acele etmese iyi eder; çünkü bu okullar ve mensupları hem onun, hem benim, hem de nesiller ve asırlar boyu insanlarımızın ruhuna Fatihalar okuyarak hayatlarına devam edeceklerdir. Delil mi istiyorsunuz, buyurun rakamlara:

2002-03 ders yılında 450 İmam Hatip Okulu ve 71.100 İmam Hatip öğrencisi vardı.

2013-14 ders yılında (orta ve lise dahil) 2074 İmam Hatip okulu ve 450.696 İmam Hatip öğrencisi var.

2011-12 ders yılına nispetle bile okul sayısındaki artış üç mislinden fazladır, öğrenci sayısındaki artış da iki misline yakındır.

İmam Hatip okullarını, bu okullara gönül ve emek vermiş halkımızı, bu okullarda ibadet ruhu ile hizmet etmiş ve eden binlerce hocamızı, mezunlarının yurt içinde ve dışında verdikleri bunca meşkûr hizmeti bilenler, sayın Türköne'nin sarfettiği -yukarıdaki son- cümleyi sarfedemezler.

Lütfen yangına su ile gidelim, benzin ile değil.

28.11.2013