Anadolu Platformu

İşin başında birkaç hamiyetli, gayretli ve ihlaslı Müslümanın bir araya gelerek bir "eğitim ve davet" platformu oluşturmaları, sonra da bunun dernekleşmesiyle ortaya çıkan ve ümmetin geleceğini inşada önemli bir rol oynayacağına inandığım bir "gerçek sivil toplum örgütünden" söz edeceğim.

"Gerçek sivil toplum örgütü"nden maksadım, devletin bir parçası olmayan, toprağın ve devletin sahibi olan ve hadim (hizmetçi) değil mahdum (hizmet edilen) olması gereken halkın bağrından kopmuş, halkı temsil eden, belli ilkeler çerçevesinde hem halkı eğiten hem de devlete yön veren örgütlerdir.

Kurucular Anadolu'nun bütününe kucak açışlarını şöyle ifade ediyorlar:

"Platformumuz; Anadolu'nun çeşitli beldelerinde müstakil çalışmalar yapan kuruluşların birbirini tanımak, tecrübe paylaşımında bulunmak, ortak değerlerimiz etrafında buluşmak suretiyle birlikte çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla bir araya gelen kuruluşlardan oluşmaktadır. Bu kuruluşlar yerel farklılıklarını muhafaza ederek, paylaşımı, diyalogu ve ortak değer üretmeyi amaçlayan kuruluşlardır."

Zaman içinde yetmiş civarında STK'yı çatısında toplayan platformun muhlis-mücahid işçilerinden, onların görüş ve hedeflerinden, yayınlarından da söz edeceğim.

Bu yazıda ve devamında ise son sempozyumlarından (bu faaliyete Kuzuluk Buluşmaları diyorlar) ve sonuç bildirisinden bahsetmek istiyorum.

20–25 Ağustos 2013 günlerinde, Kuzuluk'ta yapılan bu öğretim ve eğitim toplantısının başlığı DEĞİŞEN DÜNYA VE İSLAM idi.

20.08.2013 Salı akşamı, 21.00–22.30 saatlerinde, selamlama konuşmalarından sonra koordinasyon kurulu başkanı Turgay Aldemir'in "Değişen Dünya ve İslam" konulu nefis (hem ifadesi, hem de manası güzel, içi dolu, ufku geniş) açılış konuşmasını dinledik.

21.08.2013 Çarşamba gündüzünde Prof. Dr. Berat Özipek, "Ne Değişti? Küreselleşme ve Türkiye" konulu sunumunu yaptı.

Öğleden sonra sıra gençlerin idi; "dünyayı ve düzeni değiştirme ufkuna sahip herkesin genç olduğu"nu ilan ederek oturuma başladılar, "Değişen Dünya ve Gençlik, 21. Yüzyıl Gençliği, Yeni Bir Sosyal Dil; Sosyal Medya, Yeni Dönem Müslüman Gençliği" konularında, "çok şükür böyle gençlerimiz de var" diyerek dinlediğimiz konuşmalar yaptılar.

22.08.2013 Perşembe sabah panelinde Nasuhi Güngör, "Milli Mücadele ve TC'nin Kuruluş Serüveni"ni, Ömer Altaş "AK Parti Sonrası Değişen Türkiye"; öğleden sonra Mehmet Uçum "21. Yüzyıl Siyasal Sistem İhtiyacı", Veli Karataş, "21. Yüzyıl İhtiyaçlarına Dini Değerler Açısından Bir Bakış" konulu konuşmalarını yaptılar.

Akşam ben "İslam Dünyası, Problemler ve Çözüm Teşebbüsleri" konulu konuşmamı yaptım.

Cuma sabahı Hüseyin Özhazar'ın, "Yeni Dünya'da ve Türkiye'de İslam", Prof. Dr. Ayşen Gürcan'ın , "Değişen Dünyada İslam Perspektifinden Aile İlişki Yönetimi" konulu konuşmaları, akşam da "platformun hocası" diyeceğim Ramazan Kayan'ın, "Değişen Dünyada Değişmeyen Sorumluluklarımız" başlığını taşıyan hasbihali vardı.

Cumartesi öğleden önce Prof.Dr. Yasin Aktay'ın, "Yeni Bir İslam Siyaset Anlayışına Doğru" başlıklı sunumu, akşam da (bana göre profesör) Mustafa Özel'in "Küresel Ekonomi ve İslam" konulu paneli vardı.

Pazar sabahı -ki, ben ayrılmak durumunda kalmıştım- Prof. Dr. Ahmet Davudoğlu'nun büyük bir ilgi ile dinlenen sohbeti oldu.

Cuma namazından sonra Suriye şehidleri için kıldığımız gıyâbî cenaze namazına çoluk çocuk, kadın erkek bütün platform cemaati katıldı, Ramazan Hoca'nın duası çok anlamlı ve etkileyici idi.

Platform Doğu'dan Batı'ya bütün ülkeyi -hedef olarak da ümmeti ve insanlığı- kucaklamak istediği için buluşmalarda yetişkin erkekler kadar gençler ve kadınlar da bulunuyorlar, sorular ve katkılarla aktif olarak faaliyete katılıyorlar.

Bazı okuyuculara sıkıcı gelebileceğini bilerek bu detayı aktarmamın sebebi, platformun kalitesi hakkında bir kanaat edindirmeyi istememdir.

Yarın inşaallah sonuç bildirisini vereceğim.

05.09.2013