Raporum (2)

(Gizlenen bir şeyler var diyenler oluyordu).

"Eğer şimdilik gizlenen bir şey varsa bunun, behemehal ya icra veya yasama olarak ortaya çıkacağını, sonuna kadar gizlemenin mümkün olmadığını, ortaya çıkınca da milletin gerekli tepkiyi gösteceğini, zararlı ise buna imkan vermeyeceklerini" söyledik; ikna olanlar da olmayanlar da bulundu.

Şüpheler şu şekillerde dile getirildi:
- PKK durup dururken silahı bırakıp çekilmez; onların mutlaka ülkemiz için zararlı olacak bir planları vardır.
- Başbakan, başkanlık konusunda PKK'den destek alma karşılığında onlara federasyon ve/veya Öcalan'ın serbest bırakılması tavizini vermiştir.
- Bu gelişme, ABD'nin BOP'sinin bir aşamasıdır, emperyalizmin oyununa geliyoruz.
- PKK terörü çok unsurlu bir olaydır; yalnızca taraflardan birinin barışa yaklaşması bunu sağlamaz, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, Türkiye'yi engellemek isteyen dış mihrakların engellemeleri sözkonusudur; bu sebeple çözüm başarılı olamayacaktır.

Teklifler (Tavsiyeler):

Çözüm konusunda halka devamlı ve açık bilgiler verilmeli, halk, hiçbir şeyin gizlenmediğine ikna edilmelidir.

Kürtlerin talepleri demokratikleşme ile çözülecekse başka kesimlere ait taleplerin de çözüm sürecine ithal edilmesi gerekir. Ülkemizde halinden memnun olmayanlar yalnızca Kürtler değildir. Sağcı, solcu, zengin, yoksul, çalışan, emekli, laik, dindar, Alevi, Sünni… kesimlerin de kendilerine göre haklı ve demokratik talepleri vardır. Çözüm sürecinde bütün kesimler muhatap alınmalı, istedikleri olmasa bile dinlenmeli, demokratik tepki koymalarına imkan verilmelidir.

Taraflar şiddet ve çatışma dilini terk etmeli, barış, anlayış, empati ve saygı dilini kullanmalıdırlar.

Bütün tarafların kırmızı çizgisi "şiddet, çatışma ve silah" olmalı, her ne sebeple olursa olsun silaha, taşa, yakıp yıkmaya sarılma düşünce ve eylemine asla taviz verilmemelidir.

Siyasi muhalefet çözüme ne kadar katkı sağlarsa o kadar sempati ve dolayısıyla oy kazanacağını unutmamalıdır.

İktidar bütün tarafları devamlı olarak katkıya davet etmeli, bu amaçla işbirliğine devamlı açık olmalıdır.

Demokratik bir anayasa çözümün sağlıklı yürümesi ve sonuçlanmasının olmazsa olmaz şartıdır. Bütün taraflar samimi olarak bunu gerçekleştirmeye gayret etmeli, şahsa veya gruba ait çıkarlar bir tarafa bırakılmalıdır.

İyi olanın tamamı olamıyorsa tamamından (olandan ve olmayandan) vazgeçmek yerine olabilen iyiyi gerçekleştirmeli, geri kalanı zamana bırakılmalıdır.

11.07.2013