Raporum (1)

Çözüm sürecine katkı yapan âkıl adamların ortak raporunun hükümet tarafından açıklanmasının daha uygun olacağını düşündüğüm için bizim gruba zamanında sunduğum raporumu yayınlamamıştım. Herkes yayınlayınca ben de iki yazıda açıklamaya karar verdim:

Durum

Türkiye'nin pek çok alanda birçok problemi, çözüm bekleyen durumları var; aslında bu geçmişte ve günümüzde az veya çok her toplumda vardır.

Problemlerin daha fazla (kamil manada) demokratlaşma ile çözüleceğine dair genel bir kanaat mevcut. Ama mesela gelir dağılımındaki bozukluk ve buna bağlı olarak sosyal adalet yalnızca demokratikleşme ile çözülemez. Veya demokratikleşme bu problemi de kapsayacak bir mahiyette olmalıdır.

Ülkemizin çözüm bekleyen problemlerinden önemli biri de "Kürt meselesi" ve buna bağlı olarak PKK terörünün sona erdirilmesidir.

Hükümet Kürtlerin ve PKK'nın temsilcileriyle görüşmeler yapmış, bu kesime ait taleplerin demokratik hukuk devleti ilkeleri içinde çözülmesi ve silahlara veda edilmesi konusunda taraflar mutabık kalmışlardır. Bildiğimiz kadarıyla yol haritası şöyledir: Belli bir süre içinde PKK ülkeden çıkacak, zaman içinde silahlar terk edilecek, militanlar normalleşecek ve taleplerin mümkün olanları bir yandan yasama, bir yandan da icra yoluyla peyderpey karşılanacaktır.

Bizim işimiz

Hükümet, yukarıda özetlenen durumu 62 âkıl adama sunarak şunu istedi:

Durum ve amaç bundan ibarettir. Sizden bu süreçte bize yardım etmenizi istiyoruz. Neyi nasıl yapacağınıza siz karar verin, sonunda bize bir rapor hazırlayın, çözüm faaliyetinde bu rapordan istifade edelim.

Biz de âkıl adamlar olarak ülkeyi dolaştık, birçok toplantı ve görüşme yaptık, gözlemlerimiz, izlenimlerimiz, halkın düşüncesi konusunda bilgilerimiz oldu; bu arada talep ve teklifleri de aldık.

Aşağıda bunları benim açımdan özetleyeceğim:

Gözlemler, izlenimler:

Bütün ülkede, çözüm sürecine karşı çıkanlar içinden 4-5 bin kişilik bir grup gerektiğinde şiddete başvurarak eylemler yaptılar. Bunların bir kısmı "çözüm işlerine gelmediği" için, bir kısmı ise çözüm için yapılanları ülkenin birlik ve bütünlüğüne zararlı gördükleri için süreci durdurmak, âkıl adamların faaliyetlerine izin vermemek için çalıştılar. Genel olarak güvenlik güçleri bunları engelledi, zaman zaman güvenlik zaafı oldu ve âkıl adamlar sıkıntılı durumlara düştüler.

Kapalı alan toplantılarına katılanlar arasında her kesimden temsilciler oldu. Bu toplantılarda herkes konuştu, düşüncesini serbest olarak ortaya koydu. Bizler genel olarak düşünceleri tartışmadık, yalnızca açıklanacak noktalar varsa bunları açıkladık. Kendilerine "düşünce ve teklifleriniz kaydedildi, gerekli mercilere ulaştırılacak" dedik.

Otuz yıldır devam eden çatışmadan en fazla zarar görenlerin, ateşin düştüğü yerde canı yananların çözümü daha fazla oranda istedikleri görüldü. Çözüme karşı şüpheli ve isteksiz olanlarda siyasi çıkar unsurunun da etkili olduğu (çözüm başarılı olursa buna öncülük eden iktidarın siyasi kazancının hesaba katıldığı) kanaatindeyim.

Güven ve şüphe konusunda üç farklı psikolojiden söz edilebilir:

a) Hükümete güvenenler, iktidarın yanlış, ülkeye zarar verecek bir adım atmayacağından emin olanlar. Karşı tarafın da "gelinen noktada başka yol kalmadığını gördükleri için" samimi olduklarını düşünenler.

b) İki taraftan birinden (ya hükümetten veya PKK'dan) şüphe edenler.

c) Her iki taraftan da şüphe edenler, "bu işin arkasında bilemediğimiz, açıklanmayan, ama zararlı bir şey" olduğunu düşünenler.

Bu üçüncü grubun diğerlerinden daha az olduğu kanaatindeyim.

Siyasi muhalefet ve onların etkisinde olanlar "kendilerinin ve âkıl adamların çözüm süreci konusunda bilgi sahibi olmadıklarını, kendilerinden bir şeylerin saklandığını" düşünüyor ve söylüyorlardı.

(Devamı var)

05.07.2013