Çare Tahammül Eğitimi

En uygun siyasi sistem olarak hep demokrasiden söz ettiler. Ülkeye az çok (çok partili, serbest, açık ve dürüst seçimli) demokrasi geldi.

Yıllardır bu ülkeyi yöneten, adaletsizlik içinde servetine el koyan, cebri medeniyet ve kültür (din) değişimine taraftar olan, neredeyse kutsallaştırdıkları demokrasi ve insan haklarına aykırı tutumları (devrimler, darbeler, sokak hareketleri) destekleyen kesim bu demoktrasiden memnun olmadı; çünkü halkın çoğu (çoğunluk), onların deyişi ile hasolar, memolar, köylüler oylarıyla adaletsizliğe ve cebri değişime karşı direndiler ve kendilerine daha yakın kadroları iktidara taşıdılar.

Gâsıp imtiyazlılar, zoraki kabullendikleri demokrasinin işlerine yaramadığını, hatta hedeflerinin tam tersi sonuçlar doğurduğunu görünce birkaç defa askeri devreye soktular, meşru iktidarları devirdiler, ülkeyi büyük zararlara sokma pahasına eski imtiyazlarını elde etmeye çalıştılar. Giderek bu yol da tıkandı. Bu defa çoğunluğun oyuyla iktidara gelen kadroların ülkeyi yönetmesini engellemek için "yeni demokrasi tarif ve formülleri" ileri sürmeye başladılar: Demokrasi sandık değilmiş, çoğunluğa rağmen azınlığın taleplerine itibar edilmeliymiş, bu azınlık sokağa çıkıp başkalarının hak ve özgürlüklerine zarar verse, devletin güvenlik güçleri ile savaşsa bile onların eylemlerini meşru görmeli ve desteklemeliymiş, çoğunluk değil çoğulculuk demokrasisi uygulanmalıymış…

İnsanoğlunun araya araya "en iyis bu" diye bulduğu demokrasinin pek çok problemi ve eksiği var ya, bu başka bir konu olduğundan ve şu anda demokrasi üzerinde ittifak bulunduğundan "çoğulcu demokrasi"nin nasıl çare olabileceğini düşünmemiz gerekiyor.

Bana göre -geçende bir yazımda(*) da kaydettiğim gibi- çoğulculuk daha ziyade toplum hayatında uygulanabilir; bundan maksadım farklı inanç, ideoloji, dünya görüşü ve hayat tarzına sahip insanların bulunduğu bir toplumda herkesin, o yazımda açıkladığım sınırlar dahilinde hak ve özgürlüklerden yararlanarak yaşayabilmesidir. Bunun da olabilmesi için farklı fert ve grupların, kendilerine ters gelen, beğenmedikleri, benimsemedikleri farklılıklara tahammül etmesine bağlıdır. "Hoş görmesi" demiyorum; çünkü hoş olmayan hoş görülmez, "tahammül etmesi" diyorum. Bunun da gerçekleşebilmesi için "tahammül eğitimi"ne ihtiyaç vardır.

Tahammül eğitimi aileden, yakın ve uzak çevreden, medyadan, okuldan meclise kadar uzanan aktörlerle yapılır. Her grup kendi insanına kendi değerlerini aktaracak ve işleyecektir; bu tabiidir, ama aynı zamanda farklı olana, "birlikte yaşama zarureti sebebiyle" tahammül etmeyi de öğretecektir.

Ben bir müslümanım, inancıma göre çevremde İslam ahkâm ve ahlakına aykırı bir şey gördüğümde onu bir şekilde engellemek için harekete geçmem gerekiyor, ancak bu hareket iyi sonuç vermeyecekse (böyle bir toplum ve düzen içinde yaşıyorsam, yaşamak durumunda isem) harekete geçmeyeceğim, itirazımı içime gömeceğim ve "tahammül edeceğim".

Laik kimlikli olanlar da hayatını mümkün olduğu ölçekte dinine, inancına göre yaşamak isteyenlere, bunlar onun hak ve özgürlüklerine hemen zarar vermediği sürece tahammül edecekler, itiraz etmeyecekler, engellemeye çalışmayacaklar ve kendi değerlerini hakim kılmak için eylem yapmayacaklar. Her grup benim dediğim olsun diye sokağa dökülürse bunun sonu anarşidir, çatışmadır, kaostur.

Talepler dile getirilir, alınanlar alınır, alınmayanlar için ise demokratik yollardan talep devam eder ve sabırla beklenir.

21.06.2013

(*) http://www.HayrettinKaraman.net/makale/1048.htm