HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Orta yolda buluşanlar

Fıkıh Usulü ilminde tartışılan "icmâ", "ümmetin müctehidlerinin, amel ve uygulama ile ilgili bir konuda görüş ve ictihad birliğine ulaşmış olmaları"nı ifade ediyor.

Sahâbe icmaının mümkün ve gerçekleşmiş olduğu konusunda görüş birliği var gibidir. Bunun dışındaki icma iddialarının gerçekleşmiş olup olmadığı tartışmaya açıktır.

Müslümanların meselelerini çözmek, İslam birliğini olabilecek azami ölçüde gerçekleştirmek, tartışılan konularda kafa karışıklığını gidermek ve sahih İslam'ın sözünü söylemek "icma"sız olmayacaksa işimiz çıkmazda demektir. Çünkü ümmet, başka sebepler yanında İslam anlayışı bakımından da gruplara ayrılmıştır ve her grubun kendine mahsus alimleri vardır. Mesela selefîler denilen camianın en uçta olanları Suudi Arabistan selefîleridir. Bunlar ve inançdaşları, ümmetin kahir ekseriyetini teşkil eden Mâtürîdî ve Eş'arîleri ehl-i sünnet bile kabul etmiyorlar. İçlerinden daha uçlara giderek kendileri gibi inanmayanları tekfir edenleri var.

Ehl-i sünnet dışında kalan mezhepleri paranteze alsak bile Ehl-i sünnet çerçevesine giren ümmet çoğunluğu da aralarında önemli görüş, yorum, mezhep, menfaat… sebepleriyle bölük bölük olmuşlardır. Bu bölüklerden ikisini örnek olarak alalım: 1. Tasavvufa karşı çıkanlar, 2. Tasavvufu savunanlar.

Asırlardan beri bu iki grubun mensupları bulunmuş ve aralarında ittifak (icma) oluşmamıştır.

Tasavvuf örneğinden devam edelim: Bir yanda "şeriatı esas alsa ve zahir ilme aykırı olan tasavvuf marifetini reddetse" bile tasavvuf ve tarikatı İslam dışına itenler var, diğer yanda "zahir ilme ve şeriata aykırılığı apaçık olsa bile şeriatı bırakıp tasavvuf marifetini alanlar" var. Bu iki yaklaşıma "ifrat, aşırılık, uç" diyelim; bu konuda orta yol nedir?

Bana göre orta yol, şeriata aykırı olmayan, Peygamberimiz Efendimiz'in (s.a.) örnekliğinde ihlas ve ihsan mertebesinde Müslümanlığı elde etmek için özel eğitim veren tasavvufu meşru görmek, İslam dışına itmemektir.

İşte bu örnekte olduğu gibi, bütün İslâmî konularda aşırı uçlardan uzak duran, orta yolda buluşan alimlerin ittifakını ümmete duyurmaya ve ümmetin bu alimleri rehber edinmesini sağlamaya gayret etmek gerekiyor.

Yani icma değil, orta yolda buluşanların ittifakı.

26.04.2013Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Önceki Makale
Sonraki Makale
Makale Listesi
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Önceki Makale Sonraki Makale Makale Listesi