Geçmişin aynasında çözümü düşünmek

Osmanlı şemsiyesi altında devam edecek birliğin iki vazgeçilmez şartının "resmi dilin Türkçe, resmi dinin de İslam" olmasına bağlı olduğunu vurguladıktan sonra Filibeli dil hakkında şunları söylüyor:

« Eğer Türkçe genel ve resmi dil olmayacaksa hangi dil olacak? Arapça mı, Bulgarca mı, Kürtçe mi? Hangisi? Vatan için gerçek bir dengeye, samimi bir gerekliliğe, kurulu düzen ve hukukun kaçınılmaz kıldığı bir duruma dayalı olmadıkça hiç birinin tercihine bir sebep bulunmaz. Böyle bir tercihi hiçbir unsur kabul etmez.
Peki "bütün lisanlar genel ve resmi olsun" mu denecek? Bu da mümkün ve uygulanabilir değildir.
Her yerin çoğunluğuna göre bölge dili mi resmi dil olacak? O halde Türkiye'de tek millet bulunmayacak; çıkarları devamlı birbiri ile çatışacak, birbirine zıt kavimler bulunacak. Bir vatanda birçok vatan kurulacak, başka ve daha açık bir deyişle ortadan Türkiye ve Osmanlılık kalkarak yerine Arabistan, Ermenistan, Kürdistan, Rumistan… memleketleriyle, birini diğerine bağlayacak hiçbir rabıtası ve ortak menfaati bulunmayan birçok milletler geçecek!
İşte milliyetperverlerin Genç Türkler öncülüğünde kurulan Meşrutiyetten beklediği faydalar bunlardan ibaret oluyor!
Hangi tarafsız düşünür ve araştırıcıya sorsak bize vereceği cevap "Bu taleplerin kabulü Türkiye'nin zayıflaması, bölünmesi, mahvolması ve ortadan kalkması" olacaktır…
Eğer Meşrutiyetin ülkeyi ve milleti kurtarmak, selamet ve saadete ulaştırmak için yapıldığını düşünürsek biraz insaf etmemiz icab eder. Eğer inkılabı, Türkiye'de on türlü hükümet ve birbirine yabancı bir sürü millet hasıl etmek için yapıldı zanneden var ise pek çok aldanıyor; eğer Meşrutiyeti Türkiye'nin idam fermanı sananlar var ise yine pek çok aldanıyorlar!
Türkiye tek bir vatandır ve daima böyle bir Türkiye olarak kalacaktır. Türkiye Osmanlılarındır ve hiçbir unsurun değildir. Osmanlı yüce adı altında toplanacak olan tek milletindir.
Türkiye'de kurumlaşmış dinler korunur ve serbest olurlar. Lakin Türkiye'nin resmi dini İslam'dır.
Türkiye'de birçok unsur (etnik grup) vardır ki, etnik/kültürel özelliklerine saygı duyulur. Lakin tamamı, Osmanlı adı altında tek bir milleti oluştururlar.
Türkiye'de farklı unsurların kendilerine ait diller, serbesttir ve saygı duyulur; lakin din dili Arapçadır, resmi dil ise Türkçedir.
Osmanlı adını ve Osmanlı birliğini kabul etmeyenler Osmanlı vatanının düşmanlarıdır… »

Büyük mütefekkir Filibeli Ahmed Hilmi Bey'in bu sözleri bugün de canlılığını koruyor. Bir farkla ki, o da "Osmanlı" adı yerine konacak/bulunacak toplayıcı, birleştirici bir ad ile ilgilidir.

25.04.2013