Ne verdiler?

Barış sürecine karşı çıkanların bir kısmı -eğer gerçeği yansıtsa önemli olacak- iki gerekçe ileri sürüyorlar:
1. Hükümet ne verdi de PKK birden çekilmeye karar verdi? Mutlaka bizden gizlenen ve PKK'ya verilen önemli bir taviz var!
2. Bu sır olan taviz sonunda ülkemizi bölecek ve bağımsız bir Kürdistan devletinin kurulması sonucunu doğuracak.

Eğer bu iki ihtimal zayıf olarak dahi bulunsa 63'lerin çoğunun bu sürece katılmaları mümkün ve muhtemel değildir.

Birinci ihtimali ele alalım:

Hükümet bize de böyle bir tavizden söz etmedi. Peki taviz var ise bunu ne kadar gizleyebilir; bu nasıl bir taviz ki, kimse bilmeden sonuna kadar işleyecek ve istenmeyen sonucu doğuracak?! Ülkede şimdiye kadar ne gizli kaldı ki, bu kadar önemli ve iki taraf arasında konuşulmuş olan bir "sır" gizli kalabilsin! Hem eni sonu bu "taviz" ortaya çıkacak değil mi; eğer verilmeyecek, halkın rıza göstermesi mümkün olmayan bir taviz ise ortaya çıkınca kesin olarak engellenmez mi?

İkinci ihtimal ülkenin bölünmesi. Eskiden belki vardı, dile getirildi, ama şu son süreçte PKK temsilcilerinin bağımsız bir Kürt devleti kurma talepleri yok. "Merkeze bağlı ama güçlü bir bölgesel yönetim" talebi ise müzakereye ve tartışmaya açıktır; eğer bunun sonunda bir bölünmeye gideceği kestirilirse baştan tedbir alınır.

Şimdi ne verildiği ve bu sürecin nasıl oluştuğu konusundaki düşüncemi söyleyeyim:

Verilen şey yeni değil, AK Parti iktidara geldiği günden beri demokratikleşme ve bunu sağlayacak bir anayasadan söz ediyor, bu anayasayı çıkarmak için olanca gücünü harcıyor. Uzlaşma komisyonundan bir sonuç çıkmaz ise AK Parti olarak teklifi meclise getireceklerini ve gerekirse üzerinde uzlaşma gerçekleşmeyen maddeleri ayrı paketler halinde referanduma süreceklerini ifade ediyorlar. Bu anayasada haklar ve özgürlükler genişletilecek; neyin ne kadar yeni, geniş ve demokratik olacağını da halkın temayülü belirleyecek. Halkın istemediğini iktidarın yapmayacağı da kesin olarak belli, açıkça ifade ediliyor.

İki taraftan binlerce can gitti, oluk gibi kan aktı. PKK da bu yolun çıkmaz olduğunu anladı, "silah bitti, siyaset başladı" diye ilan etti. İçtendir, değildir; bunu Allah bilir, ama biz, söylenene (zahir olana) itibar etmek durumundayız. İçten değilse, tekrar silaha sarılırsa ülke ne kaybeder?

Hiçbir şey.

Ne kazanır?

Bir süre de olsa kanın durmasını, insanların silahtan başka bir yolun olup olmadığı konusunda düşünme fırsatı bulmasını.

11.04.2013