Akıl için yol bir olmalıdır

Artık şu "akıl, âkıl, makul" tartışmalarını, niyet okumaları, insanlara düşünmedikleri ve yapmadıkları şeyleri izafe ederek ileri geri konuşmaları bir yana bırakalım da yıllardır bu milletin sırtına binmiş şu ağır yükü nasıl kaldırıp yerine atarız; ülkeyi bölmeden, milleti birbirine kırdırmadan, düşmanın ekmeğine yağ sürmeden önümüzdeki bu belayı (tefrikayı, fitneyi, savaşı) nasıl defederiz konusuna eğilelim; hem de milletçe eğilelim. Çünkü bu mesele -ilk bakışta bir gurubun meselesi gibi görünse de aslında- bir iktidarın, bir muhalefetin, bir grubun meselesi değil, bütünüyle ülkenin, hatta ümmetin meselesidir.

Siyasetçiler Kürt meselesine ve bunun bir uzantısı olan teröre "sinekten yağ çıkarma" hesabıyla, oy kaygısıyla, iktidara gelme veya iktidarda kalma sevdasıyla değil, bir milli mesele olarak baksınlar da söylemlerini ve eylemlerini buna göre ayarlasınlar.

İktidarın, çözümden yana olanların ve onları temsil eden âkıl insanların bu ülkeye zarar vereceğini düşünenler, sananlar, iddia edenler ya samimidirler (böyle olacağına inandıkları için) iyi niyetle ve değerleri koruma amacıyla böyle söyler ve yaparlar veya samimi değildirler; aslında çözümü istememektedirler ve bu yüzden bazı değerlerin ve hassasiyetlerin arkasına gizlenerek fitne fesat peşindedirler. Bu ikincileri Allah ıslah etsin!

Birinci gruba gelince ben kendi payıma şunu kesinlikle ifade etmek isterim: Bu milletin birlik, beraberlik ve meşru ortak menfaatlerine aykırı olacak hiçbir tasarruftan yana olamam.

İktidar da eğer yerini korumak istiyorsa millet çoğunluğunun istemediği bir şeyi yapmaz, yapamaz.

Hükümeti temsil edenlerin, âkıl insanlara dedikleri şudur:

Bu ülkede kan akmaması, anaların ağlamaması, milli servetin heba edilmemesi için ne yapmak gerekiyorsa bunu paylaşalım, bu konuda yardımlaşalım. Düşündüklerimiz doğru ise bizi destekleyin, yanlış ise düzeltin. Ortak paydamız, problemlerin çözülmesi için silah ve şiddet yerine siyaset ve diyalogun geçmesi; hak, hukuk, adalet, kardeşlik çerçevesinde taleplerin ele alınması, belli bir süreç içinde problemin çözüme kavuşturulmasıdır. Uygun göreceğiniz şekilde halkımız ile temas kurun, onlarla halleşin, taleplerini ve endişelerini öğrenin, bunları çözüm açısından değerlendirin ve hem onlara, hem de bize tavsiyelerde bulunun.

Ortada ne amir var ne de memur. İyi niyetle, millet ve memleket sevgisi saikiyle bu davete icabet eden insanların külfetten başka bir menfaatleri yok. Ama onlara göre, bir damla kanın bile akmasını önlemek mümkün ise her külfete, her zahmete değer.

07.04.2013