HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Mevcudu sıfırlamak

'İslamlaşmak için önce mevcut hali sıfırlamak gerekirmiş, mevcut hale göre, mevcut hal göz önüne alınarak yapılacak tefekkür, tasavvur, düzenleme? İslam ve islâmî olmazmış. Mevcudu yıkmak, enkazı kaldırmak ve mevcut ile hiçbir alakası olmayan yeniyi -bize ait olanı, kamil manada İslamî olanı- kurmak, inşa etmek gerekirmiş'.

Bu tezi bir teorik bir de pratik alanda tahlil ve tenkit edelim.

Teorik olarak böyle bir inşa yapabilmek için bunun mimarlarını, mühendislerini ve emekçilerini gökten indirmek gerekir. Çünkü yer yüzünde, bizim dünyamızda, bizim tarihimizde yetişmiş olanların ruh ve bedenlerini, zihin, zihniyet ve bilgilerini, biyolojik ve psikolojik tevarüslerini sıfırlamak mümkün değildir. İnşacılar gökten inmeyeceklerine göre her şeyden evvel kendileri 'mevcut'tur; mevcut durumda var olmuşlardır, mevcuttan etkilenmişlerdir. Doğru ile yanlışı, tam ile eksiği, ideal olanla olmayanı? bu mevcut halleri ile ayıracak, belirleyeceklerdir.

Hiçbir mevcut tamamen kötü, yanlış, eksik, batıl, İslam dışı değildir. Peygamberimiz (s.a.) İslam'ı tebliğ ettiğinde mevcut durum, şirk inancı, ahlakı, kültürü ile 'cahiliyye' durumu idi. Ama bu durumun (mevcudun) içinde İslam'a tamamen aykırı, kısmen aykırı ve uygun olanlar vardı. Tamamen aykırı olan sıfırlandı, kısmen aykırı olan tadil edilerek alındı, tamamen uygun olan olduğu gibi bırakıldı. Oruç, hac gibi ibadetlerden tutun ticaret, ziraat, hukuk, ahlak, ötekilerle ilişkilere kadar her alanda bu uygulamanın bol örnekleri vardır.

Pratik alanda sıfırlama üzerinde düşünelim:

Islahat (veya inşa) uygulayacağınız bir insan topluluğu var ve bu topluluk; inancı, ahlakı, kültürü, medeniyeti, hayat tarzı? ile 'bir mevcut'tur. Bu mevcudu sıfırlamak ne demektir? Meşhur gemi misali üzerinden yürüyecek olursak, hem gemiyi hem yocuları yok etmek mi gerekiyor? Böyle ise yeni gemi ve yeni yolcularla -inşacılar dahil- bugün var olanların ne alakası olacak? Yeni oluşumda bugünküler yok ki, bunların inşasından söz edilebilsin.

İslamcıları tenkit cezbesine ve cazibesine kapılarak hayal aleminde at oynatmanın bir faydası yoktur.

Önümüzde Kur'an-ı Kerim ve O'nun en doğru müfessiri ve uyglayıcısı Örnek Resul (s.a.) var. Geçmiş zamanların şartlarında doğru İslam'ı bulmak ve uygulamak için yola çıkmış insanlar, bunlar tarafından ortaya konmuş bereketli gayretler ve eserler var. Biz karanlık bir gecede pusulasız olarak denizde yön bulma durumunda değiliz. Mevcudun doğrusunu eğrisinden ayıracak sağlam ölçütlerimiz var; bunları kullanarak mevcudu ıslah imkanımız var. Islaha kendimizden başlayacak, en yakından uzağa doğru yürüyeceğiz. Mevcudu değil, mevcudun İslam dışı olanını; düşünce, tasavvur, iman ve hayatımızdan atacak, işte bunu sıfırlayacağız; ama bu da zaman alacak, belki de -tıpkı geçmiş zamanlarda olduğu gib- başarı kısmen olacaktır.

05.10.2012Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Önceki Makale
Sonraki Makale
Makale Listesi
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Önceki Makale Sonraki Makale Makale Listesi