Dünya Dönüyor mu?

"Suud eski baş müftüsü/kadısı olduğu söylenen, fakat şu anda hayatta bulunmayan bir zat var. Abdulaziz bin Baz adındaki bu zat'a atfedilen 1975 yılına ait bir fetva şöyle: "Kim dünyanın yuvarlak olduğunu iddia ederse küfür ve delalete düşmüş olur. Çünkü bu iddia hem Allah'ın, hem Kur'an'ın, hem Peygamber'in reddidir. Bunu iddia eden kişi tövbeye davet edilir. Ederse ne ala! Aksi takdirde kafir ve dinden dönmüş bir kişi olarak öldürülür ve malı da Müslümanlar'ın hazinesine katılır.

Eğer ileri sürdükleri gibi dünya dönüyor olsaydı ülkeler, dağlar, ağaçlar, nehirler, denizler bir kararda kalmazdı. İnsanlar batıdaki ülkelerin doğuya, doğudaki ülkelerin batıya kaydığını görürlerdi. Kıble'nin yeri değişir, insanlar kıbleyi tayin edemezlerdi. Velhasıl bu iddia sayması uzun sürecek birçok nedenden dolayı batıldır..."

Bu fetva gerçekten bu kişiye mi aittir. Bu konuda bir bilginiz varsa benimle paylaşır mısınız?

Cevap:

"islamweb.net" isimli sitede sorunuzun cevabı var. Bu Arapça cevabı sizin için özetleyeyim:

"İbn Bâz ve yine S.Arabistan'ın meşhur alimlerinden İbn Useymîn'e ait olduğu söylenen böyle bir fetva var, ama olan ile yazılan ve yayılan arasında önemli farklar olduğu görülüyor. Bin Bâz hayatta iken kendine izafe edilen bu sözlerden haberdar olmuş ve şu cevabı vermişti: es-Siyase dergisi benim, insanların aya gittiklerini inkar ettiğimi ve 'buna, bir de dünyanın yuvarlak olup döndüğüne kim inanırsa kafir olur' dediğimi yazmış. Ama bu iddia tamamen yalan, aslı faslı yok. Tam aksine ben, bir makalemde, İbn Kayyim'e de dayanarak dünyanın yuvarlak olduğunu ispat ve ifade ettim. Ama döndüğünü kabul etmedim. Fakat 'dünyanın döndüğüne inananlar kafir olur' da demedim. Tekfir fetvam güneş ile ilgili idi: 'Güneşin sabit olduğunu, yörüngesinde hareket etmediğini iddia edenlerin kafir olacaklarını; çünkü bunun apaçık ayetlere ve hadislere aykırı olduğunu' söyledim.

Bin Baz'ın fetvası böyle olduğu gibi İbn Useymîn de, dünyanın döndüğünü inkar etmekle beraber, dönüyor diyenleri tekfir etmemiştir (onlara kafir dememiştir). Bu iki alimin dünyanın döndüğünü kabul etmemeleri, bu konuda ayet ve hadis bulunmamasına ve dönüyor diyenlerin iddialarının da bir nazariyeden (kuram) ibaret olduğunu sanmalarına dayanıyor ve elbette hata etmiş bulunuyorlar; çünkü dünyanın kendi etrafında ve güneşin etrafında döndüğü kesin bir bilgi haline gelmiştir.. Ancak bir kimsenin alim olmasının şartı hiç yanılmamak, hata etmemek, yanlış söylememek değildir. Hz. Peygamber (s.a.)'den başka her alim, ictihadında hata da, isabet de edebilir."

Hz. Peygamber dini tebliğ ettiği için onun hata etmesini ve bu hatanın ümmete din olarak intikalini Allah engellemiş, Peygamberi'ni bu manada korumuştur.

Bu olaydan çıkarılacak ders şu olmalıdır: Din alimleri, kendi uzmanlık alanlarının dışında bir şey söylemek durumunda kaldıklarında ya ehline (bunu bilenlere) sormalı veya ilgili kaynaklara başvurarak yardım almalıdırlar.

29 Temmuz 2011 Cuma