Biraz daha sabır

Otuz yıla yakındır bu ülkede başörtüsü meselesi (yasağı ve bu yasağın sebep olduğu olaylar, acılar, mahrumiyetler...) var. Mağdurların neler çektiğini, nelere katlandıklarını oldukça yakından biliyorum, bilmek bir yana gözlerimden yaşlar boşanarak, kalbim acıyarak yaşadığım zamanlar oldu.

Garip bir laiklik anlayışı ve sözde demokrasi ile yönetilen bir ülkede yaşadık, düzeni değiştirmek şöyle dursun bu düzen içinde farklı inanç ve hayat tarzlarına sahip vatandaşların istifade ettikleri hak ve özgürlüklerden eşit olarak yaşama talebimiz bile darbelere sebep oldu. Son yıllarda birçok amilin birlikte doğurduğu bir sonuç oluşmaya başladı; din ve düşünce özgürlüğünün teminatı olacak bir laiklik, insan hak ve hürriyetleri temeline oturan bir demokrasiye doğru ilerleme var. Kim ne derse desin "yeterli olmasa da önemli" bir anayasa değişikliği halkın onayını aldı ve şimdi bir yandan bu değişiklerin hazmedilmesi ve uygulanması, bir yandan da daha uygun bir anayasanın hazırlanması safhasını yaşıyoruz.

Bu değişim, normalleşme ve iyileşme süreci önünde birçok engel var. Bu yazıda ikisinin altını çizmek istiyorum.

Ülkenin ve halkın menfaatine olduğu halde kendi zararlarına olan bu değişime karşı çıkan kesim, halkın iradesine ambargo koyacak güçlere ve erklere başvuruyorlar, ülkede kaos çıkarmaya, halkı birbirne düşürmeye çalışıyorlar. Konumuz olan başörtüsü yasağının kalkma ihtimali karşısında telaşa kapıldıkları için "yasak kalkarsa ülkenin başına felaketlerin geleceği" endişesini körüklemek ve alevlemek için şurada burada tertiplere girişiyor, provokasyonlara başvuruyorlar. Bunlara karşı uyanık olmak zorundayız.

İkinci engel de mağdurların sabırsızlığı, tahriklere kapılmaları ve oyunlara gelmeleridir. "Zamanında ve yerinde sabır zaferin ve rahata ermenin anahtarıdır." Bunca zaman sabredildi, bunca zaman acılara katlanıldı, ne olur biraz daha sabredilse, pişmiş veya pişmekte olan aşa su katılmasa, acelecilik, istişaresizlik, tek başına hereketlerle çözüm zorlaştırılmasa!

Kusurlarımız olsa da halk olarak geçmişimizden bize miras kalan Müslümanlığımız ve zengin kültürümüz sayesinde halkımızın irfanı var, herkesi şaşırtan kararları ve toplu davranışları oldu, oluyor. Bu günlerde işte bu irfana, bu sağduyuya, bu "sezgiye dayalı" isabetli karar ve davranışa çok ihtiyacımız var.

Ötekilerin oyunları kadar berikilerin gaflet ve aceleciliği de zararlı olmakta, meselelerimizin çözümünü zorlaştırmaktadır. Bunu kaç kere tecrübe ettik, tecrübeden ders almak en fazla bizim halkımıza yakışır.

24.10.2010