Saldırgan Bayan

Başörtüsüne karşı mücadeleyi takıntı haline getirdiğini yazdığım ve kendisi gibi olanlara "bir şeyin dini olmasının ne manaya geldiği" konusunda bilgi verdiğim o bayan çok saldırgan ve edep çizgilerini çiğneyen bir yazı kaleme almış. Yazısına "Bayların Saldırgan Yalanları" diye başlamış ve arkasından sokak ağzı ile şunları öylemiş.

"Din hakkında konuşmaya, özellikle de insanları "laikliği din ve dindarlığın karşıtı imiş gibi göstermeye çalışan örümcek kafalıların, din tüccarlarının beyin yıkamalarına" karşı uyarıp aydınlatmaya çalıştınız mı hemen arkasından saldırılar gelir... Kendileri devamlı "başını örten kızlarımız" sömürüsüyle kadınlara "türban takmayan kadınların Müslüman sayılmadığını, ancak saçlar örtülürse (altına daracık pantolon, bluz, sandalet serbest) Müslüman, dindar, namuslu olunacağını" empoze ettikleri gibi (Hz . Peygamber'e bile verilmeyen bir inanç ölçme, değerlendirme hakkı kendilerine verilmiştir (!!) ya), oluşturdukları 25-30 kişilik "ermiş" takımından olmayanlara dinle ilgili konuşma, tartışma hakkı da vermezler. Türkiye'de bunu yapacak üç beş belli gazete ile onların yazarları vardır, diğerlerine "ne oluyor da konuşuyorlar"dır. (Kız çocuklara tecavüz edenler için de topluca böyle tepki verseler??) Ama işte herkes yemez bu palavraları..."

Bir dostumun ısrarı olmasaydı cevap yazmazdım; çünkü aynı üslubu kullanmaya benim ağız ölçüm ve edebim izin vermez. Ayrıca bayanın yukarıda sıraladığı çirkinliklerle benim uzaktan yakından bir ilişkim olamaz.

Benim yazım bu bayanın bir yanlışını düzeltmeyi hedefliyordu. Yanlış bu bayanın "başörtüsü dini emir değil" demesi ve bu iddiasına iki ilahiyatçıyı şahit tutması idi. "Dini" demek ne demektir, bunu geçen yazıda anlattım ve kesin olarak başörtüsünün dini bir emir olduğunu ortaya koydum.

Şahit tuttuğu iki ilahiyatçıdan biri, yazımı okuyunca beni aradı ve bayanın atıf yaptığı konuşmayı açıkladı. Bayan soruyu yanlış sorduğu, yani "başörtüsü emri Kur'an'da var mı" diye sorduğu için arkadaşım özetle şu cevabı vermiş: "Kadınlar başlarını örtsünler" şeklinde bir emir aranırsa bu şekliyle Kuran'da yoktur, ama Kur'an'a göre başın örtüleceği, örtülmesi gerektiği apaçık ortadadır; çünkü Allah, "başörtüleri ile gerdanlarını da örtsünler" buyuruyor, bir kadına "etekliğinle dizlerinden aşağısını da ört" dendiği zaman kadın bundan, "etekliğini yukarıdan aşağıya doğru indirip -yukarıyı açarak- aşağı tarafı örtmeyi anlamaz, böyle bir anlayış söz konusu olamaz."

Evet soru yanlıştır; çünkü bir hükmün dini olabilmesi için özellikle adı anılarak Kur'an'da yer alması şart değildir. Hükmün Kur'an'da, Sünnet'te ve dolayısıyla dinde olduğunu ispat eden birçok delil ve delalet (yorum) mevcuttur.

Bayanın yazısında geçen birkaç noktaya daha açıklık getirmek gerekiyor:

1. "...laikliği din ve dindarlığın karşıtı imiş gibi göstermeye çalışan örümcek kafalıların..." diyor.

Laikliği dine uygun bulmak da, aykırı bulmak da birer görüştür, değerlendirmedir; birini söyleyene aydın insan, ötekini söyleyene örümcek kafalı, din tüccarı demek aydınlık adına yobazlıktan kaynaklanır. Benim kanaatimi de söyleyeyim: Laiklik kesin olarak dinin ve dindarlığın "karşıtı"dır. Laiklik dinin alanını asgariye indirir, din ise hayatın bütün alanlarını bir şekilde kapsar.

2. "...türban takmayan kadınların Müslüman sayılmadığını..." ben söylemediğim gibi bir söyleyene de rastlamadım; bunu hocalara yamayan kimse yalan söylemiş ve iftira etmiş olur.

3. Kız çocuklara tecavüz edenlerin fiilleri sabit olunca buna tepki göstermeyen insan da olmaz, Müslüman da olmaz!

4. Biz hiçbir kimsenin söz ve tenkit hakkına karşı çıkmıyoruz, bunu da nereden çıkarmış! Asıl tenkide tahammülü olmayanın, bilgiye dayalı bir açıklama karşısında kaleme sarılıp karşı tarafa hakaretler yağdıranın kim olduğu apaçık ortada; takdir değerli okuyuculara aittir.

21.01.2010