HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


İslâm medeniyetinin kaynağı fıkıhtır

Sevgili Yusuf Kaplan, "Medîne, bizatihî Peygamberimiz'in vücudu ve mekânı; medeniyet ise, "medîne"nin yansıması ve yansıtıcısı olan peygamberî şuurun vücut buldurduğu ümmet-i merhûme'nin muhsin şahsiyeti inşa etmekle yükümlü olduğu vicdanı ve imkânıdır... İslâm medeniyetinin kaynağı, fıkıh değil; âlemlere rahmet olarak gönderilen Kerem Sahibi Elçi (sav) ve onun sünnet-i seniyyesidir" diyor.

Ben bir fıkıh mensubu olarak bundan alınmış değilim, ama düşünceye katılmıyorum ve Kaplan'ın bütün yazdıklarında fıkıh yaptığını iddia ediyorum.

Öyleyse önce "Fıkıh nedir?" sorusunun cevabında anlaşalım.

Fıkıh Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamberimiz'in sünnet-i seniyyesinin, "İslam insanını inşa etmek üzere" anlaşılması, anlatılması ve hayata geçirilmesi faaliyetidir. Araya fıkıh (anlama, anlatma, yorumlama, uygulama yollarını gösterme faaliyeti) girmedikçe Kur'an ve sünnet kaynakları orada durur, kendiliğinden veya bir başka yoldan işlevini yerine getiremez.

Elbette yalnızca inanmak ve anlamak yetmez; sünnet-i seniyyeyi İslamî hayatın tek ve en mükemmel örneği olarak hayata sokmak (amel) için bir de eğitime (irşâd, te'dîb) ihtiyaç vardır. Râşid halifeler, Sevgili Peygamberimiz'in hem siyasi ve sosyal liderliğine hem de ümmeti eğitme ehliyetine varis olmuşlardı. Hilafet saltanata dönüşünce irşad faaliyeti/ehliyeti fukahâya intikal etti. Burada "fukahâ"dan maksadımız "ilmî, irfânî ve vicdânî fıkhı" temsil eden alimlerdir. Zaman içinde fıkhın bu üç unsurunun bir alimde, bir mürşidde toplanması bakımından aksaklılar olmuş, tekke ve medrese ayrımı ortaya çıkmış olsa bile yine de orada ve burada yapılan, geniş manasıyla fıkıhtır.

Sünnet-i seniyyeyi fıkhın karşısına koymak, sünnet ile fıkıh arasındaki olmazsa olmaz ilişkiyi kale almamak kabul edilemez. Unutmayalım ki, fıkhın temel kaynakları (edillesi) Kur'an'dır, Sünnett'tir ve bunlara raci olan icmadır, kıyastır.

Hz. Peygamber'in (s.a.) yaşadığı devir şartlarında, özellikle İslam'ı tebliğ ettiği toplumun, başta dil olmak üzere kültürünü göz önüne alarak ortaya koyduğu medeniyet unsurları ile, diğer medeniyetlerle boy ölçüşecek ve onlara üstün örneğini sunacak "İslam Medeniyeti"ni inşa fıkıhsız olmaz.

Fıkıh, sünnet-i seniyyenin, her çağda, her müminde ete kemiğe bürünmüş şeklidir.

23.04.2009Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Önceki Makale
Sonraki Makale
Makale Listesi
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Önceki Makale Sonraki Makale Makale Listesi