HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Başörtüsü ile ilgili yasa teklifleri

Bugünlerde yasakçılar "yasaklama dayanakları", hürriyetçiler ve dindarlar da yasağı kaldırma formülleri üzerinde harıl harıl çalışıyorlar. Ortada dolaşan birçok teklif örnekleri var. Bu arada benim önceki yazımda işaret ettiğim uyarılar da mevcut. Aşağıda bir avukat dostumuzun teklifi ile benim teklifimi vereceğim. Önce şunu ifade etmeyi önemsiyorum:

Müslümanlar başörtüsü yasağının kaldırılmasını isterken bunu, genel olarak hak ve özgürlükler çerçevesinde (yani örtünme veya açılmanın, belli bir kıyafeti kullanmanın tamamen kişinin özgür iradesine ait bir mesele ve bir hak olduğundan yola çıkarak) istemiyorlar, örtünmenin Allah emri ve bir din ödevi olduğuna inandıkları için örtünüyor ve yasağa da karşı çıkıyorlar. Kıyafet tercihi hakkı değişebilir, ama tesettürün farz olduğuna inanan Müslümanların bu inançları değişmez.

Yasağın kaldırılması talebinin laik/seküler hukuktaki meşruiyet temeli ise din özgürlüğü olmalıdır.

Altına imza attığımız ve bizi bağlayan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokollerinde "eğitim hakkı" ve "din özgürlüğü" şöyle düzenlenmiştir:

"Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet, eğitim ve öğretim alanında yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde, ana ve babanın bu eğitim ve öğretimin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama haklarına saygı gösterir."

AİHS'ye 349 HS'ye Ek Protokol

"Madde 9 Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü : 1. Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, din veya inanç değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya topluca, açıkça veya özel tarzda ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir. 2. Din veya inancını açıklama özgürlüğü ancak kamu güvenliğinin, kamu düzeninin, genel sağlığın veya ahlakın ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için demokratik bir toplumda zorunlu tedbirlerle ve yasayla sınırlanabilir"

TC yasaları bu sözleşmeye aykırı olamayacağına göre, dini sembol bile olsa başörtüsünü -okullarda veya devlet dairelerinde- yasaklamak yukarıdaki maddelere aykırıdır. AİHM'nin kararı, üniversitelerin bazılarında, belli düşüncelerle yasaklamanın sözleşmeye aykırı olmadığı şeklindedir; bu karar, bütün üniversitelerde yasaklanmasını ve böylece eğitim hakkının engellenmesini içeremez.

Benim teklifim şudur:

Yukarıdaki maddelere atıf yapılarak "Türkiye'yi bağlayan insan hakları belgelerinde ifade edilen "din özgürlüğü" hakkının uygulanması çerçevesine giren davranışlar ve uygulamalar laikliğe aykırı olarak yorumlanamaz. Hakların yasa ile kısıtlanması maddesi, eğitim hakkını engelleyecek şekilde uygulanamaz"

Araştırmalar Derneği Onursal Başkanı Avukat Yakup ERİKEL de doğrudan başörtüsünü zikrederek Anayasa'nın 13.maddesinin şu şekilde düzenlenmesini teklif ediyor:

Madde 13. - (değişik: 3.10.2001-4709/2 md.) Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa'nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasa'nın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. Başörtüsü takmak laikliğe aykırılık oluşturmaz.

27.01.2008Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Önceki Makale
Sonraki Makale
Makale Listesi
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Önceki Makale Sonraki Makale Makale Listesi