Sus payı

Ülkenin ve dünyanın birçok problemi, insanımızın birçok ortak talebi var. İslami kesim elbette bunlara karşı ilgisiz değil, yeri ve zamanı geldiğinde usulüne uygun olarak görüş ve taleplerini ortaya koyuyorlar. Bazı yazar ve konuşurların iddia ettikleri gibi bu kesimin işi gücü ve tek derdi başörtüsü yasağı değil. İslam'ı hayatlarına uygulamak (insan hakları arasında yer alan din özgürlüğünü yaşamak) isteyen Müslümanların güncel talepleri arasında şunlar vardır:

1. Başörtüsü yasağının bütün alanlarda kalkması. Yalnızca üniversitede başörtüsü yasağının kalkması din özgürlüğünü uygulama, mümine hakkını verme noktasından bakılınca devede kulaktır.

2. İmam Hatip Liselerinden mezun olan gençlerin, diğer liselerden mezun olanlarla eşit muamele görmesi, puanlarının eksiltilmemesi, imtihanını kazandıkları yüksek öğrenim kurumunda yüksek tahsillerini yapma hakkından mahrum edilmemeleri.

3. Genel olarak din ve ahlak konusunda bilgi veren bir dersin zorunlu, İslam din dersinin (tabii başka dinlere ve inanç mezheplerine mensup kişilere de onların din derslerinin) eğitim ve öğretiminin ise isteğe bağlı olarak ilköğretim ve orta öğretim dersleri içinde yer alması.

4. Laikliğin, devletin dine tâbi olmaması şeklinde anlaşılması ve toplumun dinsizleştirilmesi maksadıyla kullanılmaması.

Bu haklı ve meşru talepler yanında, yalnızca üniversitelerde başörtüsü yasağının kaldırılması, uğrunda büyük fedakârlıklar yapılacak bir başarı değildir ve İslami kesimi asla tatmin etmez.

Bu böyle olduğu halde sanki çok şey yapılıyormuş gibi, "olmasın, laiklik elden gidiyor" diye gürültü koparanların iki maksat güttüklerini sanıyorum:

a) Mümkün ise bunu da vermeyelim.

b) Eğer vereceksek sus payı olarak verelim, "İstediğinizi aldınız, artık sesinizi çıkarmayın, siz de şunları verin" demeye getirelim.

Elbette nankörlük etmeyip, "yasak şimdilik üniversitelerden de kalksa bu da bir şeydir" derim, ama kaş yapayım derken göz çıkarmamak için de kılı kırk yarmak gerekiyor.

Ben bu kırkın yalnız birine temas etmeyi zaruri görüyorum:

Eğer üniversitelerde başörtüsü yasağını kaldırmak için yapılacak Anayasa değişikliğinde "hizmet verenlerden yasağın kalkmaması" Anayasa maddesi olarak kanunlaşırsa, kanunlaşacaksa o (üniversitedeki) yasak da kalkmasın, şimdilik böyle kalsın daha iyi!

Böyle kimi yerleri delik bir yamalı bohça "anayasa" yapılacağına, yeni anayasa öyle yapılsın ki, birileri kalkıp "laikliğe aykırı" diye din özgürlüğüne ambargo koyamasın!

25.01.2008