HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Pakistan'da İslamî Devlet

Pakistan halkının büyük çoğunluğu bir İslâmî devlet kurmak istiyorlar. Halkın bu isteği yıllardır içten ve dıştan engelleniyor; yani bu isteğin gerçekleşememesi imkansızlığından değil, birilerinin istememesi ve engellemesinden oluyor.

Bu isteği "olmayacak şey" diye kabul eden bir yazarımızın gerekçelerini tenkit ediyorduk.

"...Şimdi seçimlere giderken yine "demokratik İslam devleti..." umudu. Yine olmayacaktır! Çünkü hem İslam bir rejim değildir, hem ortada bir reform programı yoktur." Diyor.

İslam devleti plan ve reformu reddeden, dışlayan bir devlet değildir. Ülkenin ve dünyanın ihtiyaç ve şartları göz önüne alınarak gerekli reform ve düzenlemelerin yapılmasına İslam'dan gelen bir engel yoktur..

İslam bir rejim değildir, doğru, İslam bir dindir; ama din hayatın bütün alanlarını etkisi içine alır, bütün bu alanlarla ilgili düzenleme ve uygulamalarda "dine uygunluk ve aykırlık" kıstasları göz önüne alınır. İslam bir felsefe, bir hukuk, bir iktisat sistemi, bir sosyal düzen öğretisi de değildir, ama bütün bunlar, tarihte ve günümüzde İslam'dan hareketle oluşturulmuş ve adlarına İslam felsefesi, hukuku, ekonomisi, sosyal düzeni... denmiştir. İşte bunlar gibi İslamî olan bir siyasi düzen de olur ve onu benimseyen devlete "İslamî devlet" denir. Bu düzen, Kur'an ve sünnette yer alan şu ilkelere dayanır: Tevhid, itaat, hilâfet, bey'at, şûra, emir bi'l-maruf nehiy ani'l-münker, velâyet, mülk ve hüküm. (Bu kavramların açıklaması için benim siteme bakılabilir). Bu dokuz kavramın açılımı yapıldığında hemen hemen İslâm'ın siyaset teorisi ortaya çıkarılmış olur. Kur'an-ı Kerim'de, bir kavram veya kurumun yahut da bir talimatın yer almasında hacim pek önemli değildir. Yani, Kur'an-ı Kerim'de bir emrin bir kez dahi yer alması yeterlidir. Bizim için o emrin bağlayıcılığı önemlidir. Şöyle de söyleyebiliriz: Bir emir 10 kere yer alır; ama ibaha için olur, tavsiye için olur, haberdar etmek için olur. Fakat bir kere geçen bir emir de vücûb için olursa her surette inananlar için bağlayıcıdır. Ve onlar bu emir ya da emirlere itaat etmek zorunda olurlar.

"Diliyorum ki, kardeş Pakistan toplumunda bu 'dönem'de bari, adı demokrasi olsun veya olmasın, teokratik yönetimin mümkün olamayacağı, çözümün genel ve soyut kavramlarda değil, teknik olarak iyi hazırlanmış ekonomik ve sosyal reform programlarında aranması gerektiği görülür." Diyor.

İslam devleti ile teokratik devleti bir saymak, eşitlemek doğru değildir. İslam'da teokrasi yoktur. Yukarıda sıraladığım kavramların ikisini biraz açarsam maksadım rahatlıkla anlaşılacaktır:

Kur'an'a göre yalnız din adamları değil -zaten İslam'da din adamı yoktur- bütün müminlerde hilafet (Allah'ın hakimiyetini temsil yetkisi) vardır. Bu yetkinin kamu yönetimi kısmının yöneticilere devredilmesi "bey'at"la olur. Bey'at hem seçme hem de şartlı olarak itaat sözü vermeyi içerir. Şartı, yöneticinin İslam'a uygun davranmasıdır. Bey'at eden mümin, bu bakımdan yönetimi denetlemek ve gerekirse işten el çektirmek (iktidardan düşürmek) vazife ve yetkisini (hilafetin bu parçalarını) elinde tutar.

Şimdi insaf ile düşünelim, bunun "Allah'tan yetki alan din adamlarının, yanılmazlık zırhı içinde insanları yönetmeleri" manasında teokrasi ile bir benzerliği var mıdır?

Pakistan'a iyilik yapmak istiyorsak bırakalım yıllardan beri peşinde koştukları İslâmî devleti kursun ve geliştirsinler; başarılı olurlarsa ne alâ, olamazlarsa o zaman "nerede hata yapıldı" konusu daha rahat tartışılır.

18.01.2008Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Önceki Makale
Sonraki Makale
Makale Listesi
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Önceki Makale Sonraki Makale Makale Listesi